Esok-verkosto

OHO!-hanke edistää opiskelun saavutettavuutta

Opiskelukyky, hyvinvointi ja osallisuus (OHO!)-hanke

edistää opiskelijan

  • opiskelukykyä kehittämällä opiskelijalähtöisiä pedagogisia malleja tukemaan opintojen edistymistä
  • hyvinvointia luomalla kaikille korkeakouluille soveltuvia toimintatapoja ja -malleja opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen
  • osallisuutta kehittämällä opettajien ohjausosaamista sekä saavutettavuutta ja osallisuutta tukevaa pedagogista osaamista.

OHO! on Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustushanke korkeakoulutuksen kehittämiseksi vuosina 2017-2019. Lisää tietoa OHO-hankkeen kotisivuilla