Esok-verkosto

Esteetön opiskelu ja saavutettava työelämä?

Hyvät käytänteet ja haasteet korkeakoulusta työelämään siirtymisessä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja VATES-säätiön järjestämässä Esteettä työelämään -tapahtumassa 4.2.2014 kuultiin korkeakoulutuksen ja työelämän esteettömyydestä asiantuntijoita ja kokemuspuhujia.

Palautteiden perusteella osallistujat pitivät tapahtuman esityksiä hyödyllisinä. Päällimmäisinä toiveina tuleville tapahtumille on saada mukaan työelämän edustajia, työllistyneiden kokemuksia ja väljempi aikataulu.

Palautekyselyyn vastasi 19 noin 40:stä tilaisuuteen osallistuneesta. Enemmistö vastaajista ilmoitti olevansa työssä, reilu kolmasosa kertoi opiskelevansa. Parhaillaan työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautui yksi vastaajista.

Vastaaja kokivat seminaariesitykset hyödyllisiksi (3.86 pistettä 5:stä mahdollisesta). Myös Oppikuppilan (Learning Cafe) eri esittelyt saivat lähes yhtä myönteiset arviot. Monet vastaajat pitivät oppikuppila-toteutuksesta, jossa esittelijät kiersivät pienryhmästä toiseen pitämässä tiiviit esitykset ja vastaamassa kysymyksiin. Oppikuppilan aiheina olivat Klubitalon tuki työllistymiseen, Apuja esteettömään korkeakouluopiskeluun ja Nuorten kuurojen työelämä- ja opiskeluvalmiuksien tukeminen ja ohjaaminen.

Työhaussa hyödyllistä tietoa olisi toivottu enemmän. Avointen kysymysten kohdalla yleisin toive oli työnantajien saaminen mukaan. Lisäksi toivottiin työllistyneiden kokemuksia sekä tietoa esteettömyyden toteuttamisesta korkeakouluissa ja työllistymisessä. Muutamissa toiveissa oltiin kiinnostuneita erilaisista opiskelun ja työllistämisen tukitoimista sekä oikeuksista ja niiden puolustamisesta, jos vajaakuntoinen hakija jää pätevämpänä valitsematta.

Esteettä työelämään -tapahtuman tallenteet

Tilaisuuden avaus, koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Työolosuhteiden mukauttaminen, professori Nina Nevala, Jyväskylän yliopisto / Työterveyslaitos

Näkövammaiset korkeakoulutetut työelämässä, koulutuspoliittinen asiantuntija Sari Kokko, Näkövammaisten keskusliitto

TE-toimisto: työllistymisen tukimuodot, asiantuntija Kirsi Elg, Keski-Suomen TE-toimisto

Lukivaikeus - selviytymiskeinoja opiskelussa ja työssä, KT Veijo Turpeinen.