Esok-verkosto

Asenteet ja tiedon puute suurimpia esteitä vammaisten oikeuksien toteuttamisessa

Paula Pietilä

Euroopan Itsenäisten Elämän Verkosto (ENIL) kokoontui Pohjoismaiden ja Baltian yhteistapaamiseen 21.-24.11. Tartossa. Tapaamisen tavoitteena oli käynnistää yhteistyö Pohjoismaiden ja Baltian välillä vammaiskysymyksissä. Tapaamiseen osallistui 15 ihmistä kuudesta maasta. Edustettuna olivat: Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi ja Viro.

Henkilökohtainen apu ja asenteiden koventuminen herättivät keskustelua

Yhteistyön käynnistämisen ohella tapaamisen tavoitteena oli keskustella ajankohtaisista teemoista: laitosasumisen purkamisesta ja esteettömyydestä.

Baltian maissa tämän hetken suurimpana ongelmana on tiedon puute vammaisten oikeuksista. EU:n rakennerahaston rahoitusta on käytetty julkisten rakennusten esteettömyyden takaamiseksi, mutta tästä huolimatta rakentaminen on esteellistä. Baltiassa on puutteita myös henkilökohtaista apua koskevassa lainsäädännössä ja joltain mailta lainsäädäntö puuttuu kokonaan.

Baltiassa myös huomattava osa kehitysvammaisista henkilöistä ja mielenterveyskuntoutujista asuu pysyvästi laitoksissa. Latvian edustaja totesi, että suurin osa päättäjistä näyttää ajattelevan, että laitosten purkaminen tarkoittaa kirjaimellisesti olemassa olevien laitosten lakkauttamista vailla suunnitelmia asukkaiden valinnan mahdollisuuksien lisäämisestä.

Pohjoismaissa huolta aiheuttaa asenneilmapiirin koventuminen. Norjassa kaavaillaan uutta vammaisten oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä, joka antaisi vammaisille oikeuden henkilökohtaiseen apuun, mutta samalla rajaisi avustamisen kodin seinien sisällä tapahtuvaksi. Suurin pulma Pohjoismaissa tällä hetkellä onkin, miten henkilökohtaista apua koskevaa lainsäädäntöä tulkitaan ja miten avustaminen määritellään.

Mitä tapahtuu tästä eteenpäin?

Tapaamisen loppukeskustelussa todettiin, että Pohjoismaiden ja Baltian välisen yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen on tärkeää. Keskeisinä vaikuttamisen kohteina mainittiin vammaisten oikeuksien sopimuksen mukaisten hyvien käytäntöjen levittäminen ja tiedon jakaminen itsenäisestä elämästä ja laitosasumisen tilanteesta.

Lähitulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu myös itsenäisen elämän kansainvälisen kesäkoulun käynnistäminen.

Euroopan Itsenäisten Elämän Verkosto (ENIL)

Euroopan Itsenäisen Elämän Verkosto (ENIL) on vammaisten ihmisten verkosto, jossa on jäseniä kaikkialta Euroopasta. ENIL on foorumi kaikille vammaisille, itsenäisen elämän organisaatioille ja niiden vammattomille kannattajille. ENIL edustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista inkluusiota tukevaa vammaisliikettä. Lisää tietoa sivulta about Enil.