ESOK-hanke 2006-2011

Kohti esteetöntä yliopistoa. Opiskelijoiden kokemuksia Jyväskylän yliopiston opiskeluympäristöstä

Eija Pääkkölä

<p>"Tietoisuus opiskelijan mahdollisesti tarvitsemista erityisjärjestelyistä edistäisi opiskeluympäristön esteettömyyttä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS, voisi olla uusi mahdollisuus suunnitella opiskelijalle mahdollisimman esteetöntä opiskeluympäristöä."</p>
<p>Pääkkölä, E. 2004. Kohti esteetöntä yliopistoa. Opiskelijoiden kokemuksia Jyväskylän yliopiston opiskeluympäristöstä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan laitos. <br><a href="http://thesis.jyu.fi/05/URN_NBN_fi_jyu-20055.pdf">http://thesis.jyu.fi/05/URN_NBN_fi_jyu-20055.pdf </a></p>

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , ,