ESOK-hanke 2006-2011

Opiskelutulkkaus

Opiskelutulkkaukseen liittyy monia kysymyksiä ja koska vuorovaikutuksessa on useita osapuolia, tarvitaan vastauksia useista eri näkökulmista. Opiskelutulkki.fi-sivusto ja Kuurojen Liiton viittomakielisten opiskelijoiden kanssa laatimat oppaat tarjoavat tiivisti käytännön tietoa.

Opiskelutulkki.fi-sivusto

HUMAKin Opiskelutulkkauksen kehittämishankkeen sivusto www.opiskelutulkki.fi sisältää tietoa, vinkkejä ja hyviä käytäntöjä opiskelutulkkauksesta. Sivustolta löytyvät omat osiot

  • opettajille,
  • tulkkia käyttäville opiskelijoille,
  • tulkeille,
  • vanhemille ja
  • opiskelukavereille.

Kuurojen Liiton ja viittomakielisisten kuurojen opiskelijoiden laatimat oppaat

Kuka tarvitsee opiskelijatulkkia ja miksi? Kuka tulkin tilaa ja mistä? Kuka maksaa kustannukset? Entä mikä on ulkomaalaisen kuuron opiskelijan tulkkitilanne Suomessa?

Vastauksia kysymyksiin löydät Kuurojen Liiton ja viittomakielisisten kuurojen opiskelijoiden työryhmän kokoamista oppaista. Oppaat sisältävät tietoa vuorovaikutuksen kaikille osapuolille: kuurolle opiskelijalle ja hänen opiskelijakavereilleen, oppilaitosten henkilöstölle ja tulkkeille.


Lue myös ohjeistus tulkatun tilaisuuden järjestämiseen.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,