ESOK-hanke 2006-2011

Turun yliopiston suositus

<P>Turun yliopiston <A href="http://www.utu.fi/opiskelu/opinnot/vammaisopiskelija/suositus.html"><B>vammaisten opiskelijoiden ja erilaisten oppijoiden erityisjärjestelyjä koskeva suositus</B></A></P>

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,