ESOK-hanke 2006-2011

MobIT-projekti

Lapin yliopisto

<p>Tiederajat ylittävä MobIT-tutkimusryhmä tutkii mobiilin teknologian,
erityisesti kannettavien tietokoneiden ja langattoman lähiverkon
käyttöönottoa ja hyötyjä opiskelussa, opettamisessa ja oppimisessa. </p>
<p><a href="http://www.ulapland.fi/?DeptID=16190%20">MobIT-hankkeen verkkosivulle</a></p>

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,