ESOK-hanke 2006-2011

Foxability-projekti

<p><img style="padding: 5px; float: right;" alt="Foxability ryhmäläiset" src="http://esok.jyu.fi/hankkeet/yohankkeet/foxability/kettu/">
<br>Foxability-projektin tavoitteena on kehittää www-sivujen esteettömyyttä
ja saavutettavuutta arvioiva laajennus Mozilla Firefox -selaimeen.<br><br>
Laajennus julkaistaan vapaan lisenssin alla Sourceforge-projektina
niin, että se on mahdollisimman laajasti verkkosivujen kirjoittajien
käytettävissä ja edelleen kehitettävissä. Laajennuksen tarkoitus on ohjata WWW-sivujen kehittäjiä tasa-arvoisten Internet-sivustojen tuottamisessa. </p>
<p><IMG style="FLOAT: left" alt=Foxability-logo src="http://esok.jyu.fi/luonnos/fox">
Kehittämistyön toinen vaihe käynnistyi 12.10.2007 Jyväskylän yliopiston
tietotekniikan laitoksen sovellusprojektina. Työryhmä viimeistelee
Foxability-sovellusta ja tuottaa siihen testiosuudet 31.01.2008
mennessä. <br><br>Projektin ensimmäisessä vaiheessa Jyväskylän yliopiston
tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Projektin johtaminen
-opintojaksolla 08.11.2006-04.05.2007 tuotettiin sovellus, jossa testejä
käytetään. <A href="http://foxability.sourceforge.net/">Foxability-projektin sivulle</A> </P>
<p><a href="http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/kettu/asennus.htm">Asenna Foxability koneellesi</a></p>


<a href="http://esok.jyu.fi/hankkeet/">Takaisin</a>

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,