ESOK-hanke 2006-2011

ABC-läs- och skrivutvecklingsprojekt

Projektin tavoitteena on kehittää käytäntöjä lukivaikeuksisten opiskelijoiden tunnistamiseksi ja tukemiseksi suomenruotsalaisessa ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa.

<p>ABC-läs- och skrivutvecklingsprojekt är ett
samarbetsprojekt mellan FDUV/Lärum (Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl) och Vasa specialpedagogiska
center, Enheten för specialpedagogik, Åbo Akademi Vasa.</p>
<p><strong>Syftet:</strong> Inom ett av delprojekten är syftet att utveckla modeller
för att identifiera och stöda studerande med bristande
läs- och skrivförmåga inom såväl
yrkeshögskole- som universitetsutbildning. Insatserna
fokuseras på svenskspråkiga utbildningsanstalter.</p>
<p>Projektkoordinator <br>
Nea Kronberg<br>
Vasa specialpedagogiska center, ÅA Vasa<br>
Strandgatan 2<br>
65100 Vasa<br>
nea.kronberg(a)abo.fi<br>
040-5679257<br>
<a href="http://www.fduv.fi/abc">www.fduv.fi/abc</a></p>