ESOK-hanke 2006-2011

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön

Vammaisten opiskelijoiden asumistilanneselvitys

<p>Nuorten itsenäisen elämän aloittaminen ja tasavertainen osallisuus eivät toteudu ilman ammatillista koulutusta ja työpaikkaa. Työ on keskeinen tapa lisätä osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä.
Puutteellisen ammatillisen koulutuksen vuoksi osallistuminen työelämään jää usein toteutumatta. Opiskelun aikainen asumismahdollisuus esteettömässä kodissa ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaava päivittäinen apu mahdollistaa vaikeavammaisen nuoren opiskelun. </p>
<p><b>Projektin tavoitteena</b> on saada tietoa vaikeavammaisten nuorten (n. 16-35-vuotiaat) opiskeluun, asumiseen ja työllistymiseen liittyvistä haasteista tulevaisuuden palvelujen kehittämiseksi ja sitä kautta osallistumisen lisääntymiseksi.
Erityisesti kiinnostuksen kohteina ovat:
<ul><li>
vammaisen opiskelijan opiskelumahdollisuudet</li>
<li>asumismahdollisuudet</li>
<li>henkilökohtaisen avun järjestyminen opiskeluaikana</li>
<li>työelämään sijoittuminen</li>
<li>mahdolliset alueelliset erot</li>
</ul></p>
<p>Yhteistyöhön haetaan valtakunnallisia vammaisjärjestöjä, palveluntuottajia, kuntoutusyksiköitä, kuntien päätöksentekijöitä ja eri oppilaitoksia. Sidosryhmien avulla pyritään tavoittamaan kohderyhmän nuoria kysely/haastattelututkimusta varten. Selvitys tehdään RAY:n tuella.</p>
<p><b>Lisätietoja projektista:</b><br>
Tuula Luoma<br>
Suunnittelija, projektipäällikkö<br>
tuula.luoma(at)vamlas.fi
p. 044- 0684321

<a href="http://esok.jyu.fi/hankkeet/">Takaisin</a>

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,