ESOK-hanke 2006-2011

TUKEA-projekti

Autismi- ja Aspergerliitto

<p> Projekti kehittää autismin kirjon henkilöille työn ja opiskelun tukitoimia. Sen tavoitteena on tehdä tunnetuksi autismin kirjon piirteitä, parantaa opiskelumahdollisuuksia ja tukea työelämään siirtymistä. </p>
<p>Lisätietoja:<ul><li> <a href="http://www.autismiliitto.fi/index.phtml?s=92">Autismi- ja Aspergerliiton sivuilta</a></li><li> TUKEA-hankkeen projektipäällikkö Aslak Rantakokon <a href="http://esok.jyu.fi/haastattelu/rantako/">haastatteluun</a></li></ul></p>