ESOK-hanke 2006-2011

Suvimäen klubitalo

Tuetun opiskelun hanke 2006-2008

<p><b>Tavoitteet:</b>
<ul><li> mielenterveyskuntoutujien koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen kaikille yhteisessä koulutusjärjestelmässä. Opiskelu voi silloin tapahtua tuetusti omalla paikkakunnalla ilman matkustamista.</li>
<li>tuetun opiskelun mallien jatkokehitys ja liittäminen osaksi oppilaitosten ja Klubitalon/-talojen toimintaa vuoden 2008 jälkeen.</li></p>
</ul>

<p>Tärkeänä osana mallin kehittämisessä ovat mm. Klubitalossa toteutuvat arjen tukeminen, sosiaaliset suhteet, opiskeluvalmiuksia tukevat ja ylläpitävät pienryhmäkoulutukset ja vertaisryhmät sekä henkilökohtainen opintojen ohjaus.</p>

<p>
Suvimäen Klubitalo pyrkii kehittämään tuetun opiskelun malleja yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa Jyvässeudulla. Rahoittajana hankkeella on RAY ja yhteistyökumppaneina ovat mm. Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Kuhankosken erityisammattikoulu sekä kansallinen ja kansainvälinen klubitaloverkosto.</p>

<p><b>Lisätietoja hankkeesta:</b><br>
Suvimäen klubitalo<br>
puh. 014- 211 288<br>
sähköposti: suvimaen.klubitalo(at)kolumbus.fi<br>
<a href="http://www.kolumbus.fi/suvimaen.klubitalo/">Tuetun opiskelun hanke</a></p>

<a href="http://esok.jyu.fi/hankkeet/">Takaisin</a>

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,