ESOK-hanke 2006-2011

Kuulonhuoltoliitto

Ehyt-projekti

<p>Projektin (2007-2010) tarkoituksena on kehittää huonokuuloisten työoloja ja -edellytyksiä ja ehkäistä työelämästä syrjäytymistä.
Tanskalaisen tutkimuksen (*) mukaan kuulovammaisilla on muita työntekijöitä negatiivisempi kokemus sosiaalisesta työympäristöstä. Lisäksi toiminnallisia kuulo-ongelmia omaavat henkilöt kokevat itsensä muita yksinäisemmiksi. Myös Kuulonhuoltoliitto näkee, että huonokuuloiset ovat muihin työikäisiin verrattuna
työnhakijoina eriarvoisia ja työnantajien tietämys kuuloasioista on usein puutteellinen. </p>
<p><b>Projektin tavoitteina</b>
<ul>
<li>tarjota tietoa huonokuuloisten työoloista ja -edellytyksistä työantajille ja työntekijöille </li>
<li>kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyntää työelämän esteettömyyteen liittyvässä neuvonnassa.</li>
</ul></p> <br>
<p><b>Lisätietoja projektista:</b><br>
suunnittelija Juha Hietala <br>Kuulonhuoltoliitto <br>
juha.hietala (at) kuulonhuoltoliitto.fi <br>
p. (09) 5803 353 <br>
<a href="http://www.kuulokynnys.fi">www.kuulokynnys.fi</a> </p>
<p>(*) Christensen, V.T. (2006) Hard of Hearing? Hearings Problems and Working Life.
The Danish National Institute of Social Research. Copenhagen. <P>

<a href="http://esok.jyu.fi/hankkeet/">Takaisin</a>

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,