ESOK-hanke 2006-2011

Esteetön opintopolku työelämään

Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke.
Hankkeen ohjausryhmä

Korkeakouluissa on todettu, kuinka opiskelijarekrytoinnissa, opiskelijoiden valintatilanteissa sekä opiskelijoiden ohjauksessa on tarvetta varhaiseen puuttumiseen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Usein tarvitaan oppimisprosessin tukemista ja opiskelun joustavia järjestelyjä. Oppimisvaikeuksien ja lukivaikeuksien lisääntyminen on tuonut tarvetta myös opintopsykologitoiminnalle.

Esteettömät opiskelumahdollisuudet tukevat työntekijöiden elinikäistä oppimista ja työssä kehittymistä. Hankkeessa kehitetyt toiminnot palvelevat kouluttajia, opiskelijoita, työnantajia sekä työntekijöitä. Lisäksi toimintamalleja voidaan soveltaa laajemminkin eri yhteiskunnallisiin yhteyksiin.

Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja tuottaa korkeakouluille esteettömyyden toimenpideohjelma. Ohjelma tulee sisältämään fyysiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen sekä kielelliseen esteettömyyteen liittyviä toimia ja tehtäviä. Tavoitteena on myös tukea työyhteisöjen esteettömyysselvityksiä ja toimenpiteitä esteettömyyden toteutumiseksi.

Hankkeen kotisivuille kootaan tietoa hankkeesta, sen etenemisestä ja tuloksista. Hanke tekee yhteistyötä myös valtakunnallisen korkeakoulujen esteettömyyshankkeen, ESOKin kanssa.

Hanke toimii ESR-rahoituksella ja kestää vuoden 2009 loppuun.

Lisätietoja

Anne Kanto-Ronkanen
anne.kanto-ronkanen@savonia.fi