ESOK-hanke 2006-2011

Esteetön opiskelu

Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

<p>Hanke on Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun toteuttama hanke, jossa tavoitteena on poistaa opiskelussa ilmeneviä fyysisiä että psyykkisiä esteitä. </p>
<p><b>Hankkeen toimintatavat</b>:
<ul>
<li>luodaan ja jalkautetaan toimintamallia esteetön opiskelu (psyko-sosiaalinen, pedagoginen ja fyysinen
oppimisen erilaisuus)</li>
<li>tehdään kartoituksia ja selvityksiä luki-ongelmien laajuudesta ja tuesta</li>
<li>pilodoitaan luki-yhdysopettajatoimintaa ja neuvontaa</li>
<li>jatketaan opiskelijahyvinvointihankkeessa saatujen tulosten analysointia ja esteettömyyskartoitusten toimeenpanon seurantaa</li>
<li>toteutetaan tilakartoitukset kuulo- ja näkövammaisten esteiden selvittämiseksi</li>
<li>järjestetään koulutusta henkilöstölle ja järjestetään tukitoimia opiskelijoille </li>
</ul>
</p>
<p></p>
<p><b>Hankkeen tuloksena</b> on tuottaa esteettömyyskartoitusten pohjalta ja toimintamalleja luomalla kehittämis- ja muutostoimenpiteitä.</p>
<h3>Lisätietoja</h3>
<p>Marja-Leena Tuomainen<br>
projektipäällikkö<br>
p. 020 798 5416<br>
Rovaniemen ammattikorkeakoulu<br>
Jokiväylä 13<br>
96300 Rovaniemi</p>
<br><a href="http://esok.jyu.fi/hankkeet/">Takaisin</a>