ESOK-hanke 2006-2011

Purje-projekti

Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun Diakonissalaitos ja Kela

<p>Purje-projekti tukee alle 26-vuotiaita Oulun seudun
ammattikorkeakoulun opiskelijoita selviämään
opintojen ja arkielämän haasteista.</p>
<p><b>Projektin tavoitteena</b> on tukea ja edistää
<ul>
<li>nuoren psyykkistä kasvua ja hyvinvointia,</li>
<li>sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja</li>
<li>opiskelukykyä ja työhön siirtymistä.</li></ul></p>
<br>
<p><b>Projekti tarjoaa</b>:
<ul>
<li>yksilöllistä tukea elämänhallintaan</li>
<li>intensiivijaksoja</li>
<li>viikoittaisia ryhmätuokioita liikuntaan
ja luovaan toimintaan</li>
<li>internetissä sijaitsevan keskustelu- ja oppimisympäristön.</li></ul></p>
<br>
<p>Projekti on käynnistynyt tammikuussa 2006, ja se kestää
vuoden 2008 loppuun. Vuosittain mukaan otetaan 20 opiskelijaa, jotka toimivat 10 hengen ryhmissä. Yhden nuoren osalta projektin
kesto on noin 10 kuukautta. Opiskelijaan liittyvistä
jatkosuunnitelmista sovitaan viimeisen intensiivijakson aikana.</p>
<p><a href="http://www.oamk.fi/opiskelijalle/palvelut/hyvinvointipalvelut/purje/">Lue lisää projektista</a></p>
<br><a href="http://esok.jyu.fi/hankkeet/">Takaisin</a>