ESOK-hanke 2006-2011

Oppimisvalmiuksien ja erilaisten oppijoiden tukeminen

Mikkelin ammattikorkeakoulu

<p>Hankkeen päätavoite on kehittää
opiskelijan kokonaisvaltaisen tukemisen/ohjauksen moniammatillisia
toimintamenetelmiä/-malleja opiskelijoiden ja
henkilöstön käyttöön.</p>

<p><strong>Toimenpiteet:</strong>
<ul>
<li>Selvitetään jo olemassa olevia, hyväksi havaittuja, moniammatillisia tuki- ja ohjausmalleja, joissa otetaan huomioon opiskelijan muuttunut elämän
tilanne.</li>
<li>Kehitetään moniammatillisia tuki- ja
ohjausmalleja osaksi MAMK:n toimivaa opiskelijan ohjauspolkua.</li>
<li>Suunnitellaan ja pilotoidaan uusia tukimuotoja opiskelijoille.</li>
<li>Suunnitellaan ja pilotoidaan koulutusta, joka
lisää henkilöstön valmiuksia tukea
erilaisia opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa.</li>
<p>Hankkeen tuloksena opiskelijoiden ja henkilöstön
välinen yhteistyö esteettömään opiskeluun liittyvissä asioissa kehittyy entisestään.
Koulutuksen avulla henkilöstön valmiudet tunnistaa ja puuttua
esteettömän opiskelun esteisiin kehittyvät ja vahvistuvat ja
tietoisuus esteettömään opiskeluun liittyvissä asioissa
lisääntyy koko organisaatiossa.</p>
<h3>Lisätietoja</h3>
<p>Pertti Lehikoinen<br>
projektipäällikkö<br>
040 5698910</p>
pertti.lehikoinen(at)mikkeliamk.fi