ESOK-hanke 2006-2011

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Esteettömät oppimisympäristöt -hanke

Hanke-esite Hankkeessa keskitytään oppimisympäristöjen fyysisen ja ennen kaikkea pedagogisen esteettömyyden kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää pedagogista toimintamallia ja käytännön opetus- ja ohjaustyötä esteettömyyden näkökulmat/periaatteet huomioiden ja siten mahdollistaa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen ja täydennyskoulutukseen osallistuminen myös opiskelijoille, joilla on erityisiä tuen tarpeita ja/tai jotka tulevat eri kieli- ja kulttuuriympäristöistä.

Hankkeen toimintatavat:

  • kehitetään ja arvioidaan korkea-asteelle sopivaa esteetöntä fyysistä ja pedagogista oppimisympäristöä
  • kehitetään opiskelijoiden ohjausta, neuvontaa ja tukipalveluja
  • suunnitellaan ja tuotetaan koulutusta, joka perehdyttää opetus-, ohjaus-, ja tukipalveluhenkilöstöä erityispedagogisiin ja monikulttuurisiin kysymyksiin
  • tuotetaan esteettömyyteen liittyvää materiaalia
  • luodaan pohjaa laajemmalle esteettömyyden tunnistamiselle julkaisujen, seminaarien ja verkostotyön avulla.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima hanke toteutetaan vuosina 2007 - 2008 yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun yksiköiden ja tukipalveluiden sekä yhteistyötahojen kanssa.

Hankeen toisen toimintavuoden (2008) päätavoitteena on jatkaa ammattikorkeakoulun esteettömyyden toimintamallin, menettelytapojen ja ohjausjärjestelmän kehittämistä sekä levittää luotua toimintamallia ja -tapoja koulutuksissa, seminaareissa sekä valtakunnallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa toimien.

Hanke on tuottanut myös videomateriaalia esteettömyyteen liittyen. Esteetön opiskelu -videomateriaali


Lisätietoja hankkeesta:
Maija Hirvonen
projektipäällikkö
ammatillinen opettajakorkeakoulu
puh. 0400 505 137
sähköposti: maija.hirvonen(at)jamk.fi

Takaisin

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,