ESOK-hanke 2006-2011

Hyvä käytettävyys oppimisympäristöissä

Oppimisympäristöjen esteettömyyden tutkimus- ja tuotekehityshanke

Hanke on kolmen itäsuomalaisen ammattikorkeakoulun, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteinen avaus esteettömien oppimisympäristöjen kehittämisessä.

Hanke tuottaa kunkin ammattikorkeakoulun käyttöön fyysisen esteettömyyden edistämiseen liittyvää tietoa, ratkaisumalleja sekä toimintamallin, jonka avulla esteettömyystyötä voidaan arvioida, kehittää ja toteuttaa.

Hankkeen toimintatavat:

  • suunnitellaan ja käynnistetään fyysisen esteettömyyden edistämiseen liittyvä kehittämistyö Itä-Suomen ammattikorkeakouluissa
  • kehitetään suunnittelumalli, jonka avulla esteettömyyden kehittäminen ja käyttöönotto rakennetussa tai suunnitteilla olevissa yksiköissä helpottuu
  • kehitettävä suunnittelumalli on käytettävissä koulutuksessa sekä opiskelijoiden että suunnittelijoiden osalta (virtuaalimalli)
  • tuotetaan tietoa rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämisestä valtakunnallisesti (ESOK)

Hankkeen tuloksena syntyy suunnittelumalli, joka palvelee esteettömien oppimisympäristöjen suunnittelussa. Hankkeessa pyritään myös toteuttamaan erilaisten esteettömien oppimisympäristöjen pilottikohteita. Tavoitteena on hyvää laatua kaikille.

Hankkeen tuottamaa videomateriaalia.

Esteettömyys oppilaitoksissa -verkkopalvelu.

Hankkeen loppuraportti. (.pdf, 28 sivua, 444 kt)

Lisätietoja hankkeesta:
Seija Örn
suunnittelija
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu,
Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK
Tikkarinne 9
80200 JOENSUU
seija.orn(at)pkamk.fi
050 538 9298

Takaisin