ESOK-hanke 2006-2011

INSSI - Tekniikan alan ammattikorkeakoulutuksen kehittämishanke

INSSI - hankkeen tavoitteena on kehittää Tekniikan alan korkea-asteen koulutusta. Toiminnan perustana on valtakunnallinen verkosto, johon osallistuvat käytännössä kaikki tekniikkaa kouluttavat ammattikorkeakoulut sekä alan järjestöjä. Toiminta tapahtuu Arenen tekniikan ja liikenteen alan kehittämisryhmän työhön liittyen.

Hankkeen tavoitteena on

  • kasvattaa tekniikan koulutuksen vetovoimaa 10 %,
  • vähentää keskeyttämisastetta 10 % ja
  • lyhentää läpäisyaikoja.


Keskeisiä toimijoita hankkeessa ovat kehittämisryhmät, joita toimii kolme: Oppimisprosessi, koulutusrakenne sekä markkinointiviestintä. Hankkeessa on neljä painopistettä:

  1. Vetovoiman parantamiseksi hankkeessa suunnitellaan markkinointiviestintää ja toteutetaan valtakunnallinen markkinointikampanja.
  2. Koulutusrakenteen kehittämistä käsitellään hankkeessa ja Arenen tekniikan ja liikenteen alan ryhmässä, joka on samalla hankkeen neuvottelukunta.
  3. Opetusta ja opiskelua kehitetään parhaita käytäntöjä käsittelemällä ja levittämällä.
  4. Tulosten perusteella kehitetään kannusteita.


Hanke on kolmivuotinen, ja se päättyy 31.3.2011.

INSSI-hanke