ESOK-hanke 2006-2011

Humanistisen ammattikorkeakoulu / Viittomakielialan yksikkö

Opiskelutulkkauksen kehittämishanke

Tulkkipalvelut poistavat korkeakouluissa opiskelevien kuurojen, kuuroutuneiden, huonokuuloisten, ja kuulonäkövammaisten sekä henkilöiden, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia, opiskelun edistymisen esteitä. Hankkeen tarkoituksena on tutkia ja kehittää opiskeluun liittyvien kommunikatiivisten ja viestinnällisten esteiden poistamista tulkkipalveluiden keinoin.

Tavoitteina ovat:

 • tulkkausmenetelmien (viittomakielen tulkkaus, viittomakommunikaatio, kirjoitustulkkaus ym.) ja erilaisten tulkkipalvelumallien tutkiminen ja kehittäminen
 • opiskelutulkkaukseen liittyvän tulkkien työelämän ja tulkkipalvelujärjestelmän kehittäminen
 • alaan liittyvien asiantuntijapalveluiden tuottaminen ja yhteistyöverkostojen luominen.

 • Lisätietoja hankkeesta:

  Mikko Karinen
  Lehtori
  Humanistinen ammattikorkeakoulu
  puh. 020 7621 324
  sähköposti: mikko.karinen(at)humak.edu

  Takaisin