ESOK-hanke 2006-2011

Yhdessä tein -hanke

Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Laurea ammattikorkeakoulu

Hankkeessa pyritään luomaan menetelmä, jolla voidaan vähentää opintojen keskeyttämistä ja tehostaa ammattikorkeakoulujen toimintaa. Samalla selvitetään mahdollisuudet uusmaalaisten ammattikorkeakoulujen yhteistyölle opiskelijahuoltopalveluiden järjestämisessä.

YHDESSÄ TEIN -hankkeen päämäränä on

  • rakentaa kokeilutoiminnan kautta osaksi ammattikorkeakoulun opiskelijahuoltoa opiskelussa haasteita kohdanneille opiskelijoille opiskelua edistäviä yksilö- ja ryhmämuotoisia toimintoja,
  • kartoittaa ammattikorkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia opiskelijahuollon toimintakentällä,
  • lisätä tietoisuutta tiedotustilaisuuksien ja hankkeen dokumentoinnin kautta amk -opiskelijoiden opiskelussaan kohtaamista haasteista.

Hankkeen tavoitteet

  1. Rakentaa kokeilutoiminnan kautta yksilö- ja ryhmämuotoisia toimintatapoja ammattikorkeakouluopintojen suorittamisessa haasteita kohdanneiden opiskelijoiden tukemiseksi ja opintojen edistämiseksi.
  2. Kartoittaa ja muodostaa opiskelijahuollon arkityön sekä projektin kokeilutoiminnasta muodostuneen kokemuksen kautta kuvaus tilanteista, jolloin amk -opiskelijan opinnoissa eteneminen on tuettavissa ammattikorkeakoulun toimesta ja vastaavasti tilanteista, jolloin voidaan käynnistää neuvottelu opintojen keskeyttämisestä tai lopettamista; kuvaukseen sisältyy toimenpidesuositus tilanteeseen, jolloin ammattikorkeakoulujen opiskelua edistävät palvelut eivät ole riittäviä opinnoissa etenemiseksi.
  3. Selvittää Uudellamaalla toimivien ammattikorkeakoulujen näkemys opiskelijahuollon palvelujen kehittämistarpeista sekä näiden toteutusmahdollisuuksista ammattikorkeakeakoulujen yhteistyönä silloin (hallinnolisten, taloudellisten ja toiminnallisten edellytysten näkökulmasta), kun opiskelijahuoltoa toteutetaan opinnoissa esteitä kohdanneiden amk -opiskelijoiden kanssa.
  4. Järjestää Uudenmaan ammattikorkeakoulujen henkilöstölle sekä näiden sidosryhmien edustajille tiedotustilaisuuksia (seminaareja) ammattikorkeakoulujen opintojenohjauksen ja opiskelijahuollon kokonaispalveluista sekä keinoista edistää ammattikorkeakouluopinnoissa etenemisessä.
  5. Dokumentoida projektin selvitys- ja kokeilutyö siten, että tämä on hyödynnettävissä opiskelijahuoltotyötä kehitettäessä.

Hankkeen toiminta-aika on  1.8.2009-31.12.2010 ja sitä rahoittaa Uudenmaanliitto.

Lisätietoja

YHDESSä TEIN -hankkeen yhteyshenkilönä toimii lehtori Marjaana Marttila, Diak Etelä, Helsingin toimipaikka.marjaana.marttila (a) diak.fi