ESOK-hanke 2006-2011

POLULLA-projekti

Diakonia ammattikorkeakoulu/Helsingin yksikkö Laurea ammattikorkeakoulu/Tikkurilan toimipiste

Polulla-projektissa rakennetaan toimintatapoja esteiden ja vaikeuksien voittamiseksi. Kehittämistoimet kohdistuvat opintojen ohjaukseen ja opiskelussa tukemiseen, opiskelijahuoltoon sekä psykososiaalisen tuen järjestämiseen.

Kohderyhmän muodostavat Diakonia-ammattikorkeakoulun, Diak Etelä -yksikön ja Laurea-ammattikorkeakoulun Vantaa-instituutin sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan opiskelijat. Hankkeessa toteutuu moniammatillinen verkostotyö: toimintojen kehittämiseen tarvitaan koko korkeakouluyhteisöä sekä mm. kunnallista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Projektin tavoitteena on erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen opintojen merkittävän viivästymisen tai keskeyttämisen ehkäisemiseksi.

Polulla-projektissa syntyy haasteita kohdanneiden opiskelijoiden ohjauksen kokonaiskuvaus. Lisäksi projektissa tuotetaan materiaalia niin sanottujen yleisaineiden opetukseen ja ohjaukseen.

POLULLA-projektin loppuraportti (pdf-tiedosto, 102 sivua, 1,26MB)

Lisätietoja projektista:

Marjaana Marttila
koordinaattori
marjaana.marttila(at)diak.fi
040-5091371

Johanna Häkkinen
koordinaattori
johanna.hakkinen@laurea.fi

Lue myös projektin koordinaattori Marjaana Marttilan ja Maarit Heusalan haastattelu.

Takaisin

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,