ESOK-hanke 2006-2011

Ammattikorkeakoulujen esteettömyyshankkeet

<br>
<ul>
<li><b>Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, UTKE-hanke</b></li>
<p>Hankkeen tavoitteena on selvittää, minkälaisia esteitä ulkomaalaistaustaiset palvelualan työntekijät kohtaavat ammattikorkeakouluopiskeluun hakeutumisessa. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden työllistymistä ja sen esteitä. <a href="http://esok.jyu.fi/hankkeet/amkhankkeet/pkamk/">Hankkeen kuvaus</a></p>
<li><b>Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Oulun Diakonissalaitoksen ja Kelan Purje-projekti</b></li><p>Purje-projekti tukee alle 26-vuotiaita Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoita selviämään opintojen ja arkielämän haasteista. <a href="http://esok.jyu.fi/hankkeet/amkhankkeet/ouluamk/index_html/">Projektin kuvaus</a></p>
<li><b>Jyväskylän ammattikorkeakoulun Esteettömät oppimisympäristöt -hanke</b></li> <p>Hankeessa keskitytään oppimisympäristöjen fyysisen ja ennen kaikkea pedagogisen esteettömyyden kehittämiseen. <a href="http://esok.jyu.fi/hankkeet/amkhankkeet/jamk/">Hankkeen kuvaus</a></p>
<li><b>Humanistisen ammattikorkeakoulun Viittomakielialan yksikön Opiskelutulkkauksen kehittämishanke</b></li>
<p>Hankkeen tarkoituksena on tutkia ja kehittää opiskeluun liittyvien kommunikatiivisten ja viestinnällisten esteiden poistamista tulkkipalveluiden keinoin. <a href="http://esok.jyu.fi/hankkeet/amkhankkeet/humak/">Hankkeen kuvaus</a></p>
<li><b>Diakonia ammattikorkeakoulun sekä Laurea ammattikorkeakoulun POLULLA-projekti</b></li>
<p>Projektin tavoitteena on erityistä tukea opinnoissaan
tarvitsevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden ohjaus- ja
tukipalveluiden kehittäminen opintojen
merkittävän viivästymisen tai
keskeyttämisen ehkäisemiseksi. <a href="http://esok.jyu.fi/hankkeet/amkhankkeet/diak/">Projektin kuvaus</a></p>
</ul>