ESOK-hanke 2006-2011

Tavoitteena kaikille avoin yhteiskunta

<p><img style="padding: 0.5em; float: right;" alt="Daniela" src="http://esok.jyu.fi/haastattelu/inced/daniela/">
<img style="padding: 0.5em; float: right;" alt="Natascha" src="http://esok.jyu.fi/haastattelu/inced/natascha/">
Natascha Vogel ja Daniela Plivelic opiskelevat Inclusive education koulutusohjelmassa Evankelisessa ammattikorkeakoulussa Darmstadtissa, Saksassa. Tammikuusta lähtien he ovat opiskelleet Pieksämäellä Diakonia ammattikorkeakoulussa ja tehneet opintoihin kuuluvaa työharjoittelua englanninkielisessä Sylvin Syli päiväkodissa. Kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia.<br>
- Opettajat ovat nähneet paljon vaivaa järjestäessään ohjelmaa ja auttaessaan ongelmatilanteissa. Tämä on ollut opettavaisin osa opintoja. Kyseessä oli ensimmäinen harjoittelujakso, ja mielenkiintoista olikin tehdä työtä, jota tulemme tulevaisuudessa todennäköisesti tekemään.
</p>
<p>Ennen kuin he aloittivat opinnot Inclusive education koulutusohjelmassa vuonna 2004, molemmilla oli kokemusta vammaisten lasten kanssa työskentelystä. Nämä kokemukset vahvistivat halua työskennellä vammaisten lasten mahdollisuuksien parantamiseksi. Daniela ja Natascha arvostavat inkluusion ajatusta, koska jokaisella on oikeus osallistua yhteiskunnassa. Tästä syystä he hakeutuivat kyseiseen koulutusohjelmaan, joka ainoana Saksassa tähtää inkluusioon.<br>
- Inkluusio tarkoittaa sitä, että yhteiskunta on avoinna ja saatavilla kaikille samalla tapaa, ja jokainen voi elää ja työskennellä yhdessä yhteisössä. Erityistä tukea pitäisi olla tarjolla, jotta ketään ei suljettaisi pois, jos ei esimerkiksi pysty liikuttamaan jalkaansa tai näkemään Daniela ja Natascha sanovat.
</p>
<p>Verrattaessa koulutuksen esteettömyytä ja inkluusiota Suomessa ja Saksassa, tilanne näyttää paremmalta Suomessa. Danielan mukaan Suomi nähdään Saksassa integraation ja inkluusion luvattuna maana. Saksalaiset eivät vielä ole yhtä tietoisia esteettömyyden tärkeydestä kuin suomalaiset. Fyysinen esteettömyys voi olla hyvinkin haastavaa, sillä ramppeja tai tilavia hissejä löytyy vain harvoista oppilaitoksista. Sosiaalinen ympäristö ja asenteet eivät vielä ole kovin vastaanottavia vammaisia kohtaan. <br>
- On vaikeaa löytää ihmisiä, jotka ovat halukkaita auttamaan ja tukemaan.
</p>
<p>Inkluusion toteutumisen suurimpana haasteena onkin Danielan mielestä saada ihmiset vakuuttuneiksi sen tärkeydestä. Hän kertoo ihmisten usein kysyvän, kuka inkluusiosta oikeastaan hyötyy. Tavallisilla luokilla olevien erityistä tukea vaativien lasten nähdään häiritsevän vammattomien lasten oppimista ja vievän opettajan aikaa.<br>
- Usein joudumme selittämään, että inklusiivinen opetus on hyvä kaikille. Se auttaa ymmärtämään erilaisuutta ja antaa jokaiselle mahdollisuuden osallistua.
</p>
<p>Natascha ja Daniela valmistuvat vuoden päästä. Tulevaisuudessa molemmat toivovat työllistyvänsä erityistä tukea tarvitsevien lasten pariin. Natascha uskoo osaamisensa olevan tärkeää kaikenlaisilla työpaikoilla, etenkin sosiaalisektorilla. Mahdollisuudet Saksassa ovat hiljalleen kasvamassa mutta asenteiden muuttaminen vaatii vielä paljon työtä ja aikaa. Kuten Daniela sanookin:<br>
- En tule muuttamaan koko maailmaa mutta pienin askelin ja ihmisiä vakuuttamalla on mahdollista saada hyvää aikaiseksi.
</p>
<p></p>
<p>Kuvat: Merja Ylönen</p>
<h3>Danielan ja Nataschan linkkivihjeet</h3>
<p><ul>
<li><a href="http://www.efh-darmstadt.de/english/">Protestant University of Applied Sciences Darmstadt</a></li>
<li><a href="http://www.efh-darmstadt.de/index.html">Evangelische Fachhochschule Darmstadt</a></li>
<li><a href="http://web.efhd.de/sie-wollen-studieren/747.html">Inclusive education</a></li>
<li><a href="http://pieksamaki.diak.fi/">Diakonia ammattikorkeakoulu</a> Pieksämäki</li>
</ul></p>

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , ,