ESOK-hanke 2006-2011

Hankkeen työryhmät

Työryhmä 1: Opiskelun alkuvaiheen esteettömyys

Työryhmä 2: Esteettömyyden edellytykset

Työryhmä 3: Esteettömyystietoisuus


Työsuunnitelma 2007-2009

On nykyinen versio yhteistyössä tehtyihin analyyseihin perustuvasta suunnittelustamme.