ESOK-hanke 2006-2011

Hankkeen taustaa

ESOK-hankkeen taustalla on opetusministeriön toteuttama selvitys Esteetön opiskelu yliopistoissa (2005), jossa todetaan esteettömyyden koskettavan kaikkia opiskelijoita ja koko henkilökuntaa. Erityisen tärkeäksi esteettömyyden toteutuminen katsotaan korkeakouluyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai jotka kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin.

Hankkeen taustalla vaikuttivat myös opiskelija- ja vammaisjärjestöjen muistio Esteetön opiskelu kuuluu kaikille (2003, Word-dokumentti 55 kB), joka toi esille korkeakoulujen ongelmakohtia ja listasi käytännön toimenpiteitä esteettömyyden edistämiseen sekä STAKESin koordinoiman Suomen Design for All –verkoston Korkeakoulu kaikille –projektin toiminta.


Hanke käynnistettiin syksyllä 2005, jolloin esteettömyyden kehittämistoimikuntaan kutsuttiin mukaan kaikki korkeakoulut sekä keskeiset sidosryhmät. Tuolloin valittiim myös pilottikorkeakoulut ja he kokoontuivat ensimmäistä kertaa. Vuosi 2006 oli hankkeen käynnistämisvuosi, jolloin pääpaino oli yhteistyöverkostojen luomisessa ja tiedon levittämisessä.

Aloitusvaiheen toimintaan voi tutustua tarkemmin sivulta Toimintakalenteri 2005-2006.


Esok-asiakirjat


Kutsukirje esteettömyyden kehittämistoimikunnan kokoamiseksi 02.12.2005

Kutsukirje korkeakoulujen rehtoreille/vararehtoreille 17.10.2005


Hankeorganisaatio

ESOK-hankkeen organisaatio taulukkomuodossa
Voimavaraorganisaatio Ydinorganisaatio
Opetusministeriö
rahoitus ja seuranta
Ohjausryhmä
projektin ohjaus, asioiden valmistelu kehittämistoimikunnalle
Esteettömyyden kehittämistoimikunta
laaja sidosryhmien edustus
Koordinaattorit
Jyväskylän yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu
Verkostokorkeakoulut
kaikki kehittämistyöstä kiinnostuneet korkeakoulut
Pilottikorkeakoulut
yhteensä 10 korkeakoulun edustajat
Design for All -verkoston Korkea koulu kaikille -työryhmä
esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittämisfoorumi
JY ja Diak
hankkeen seuranta, Koordinoivan korkeakoulun työryhmät