ESOK-hanke 2006-2011

Tillgänglighet berör alla 2009

Ett riksomfattande seminarium om hinderslöshet vid högskoleundervisning 6-7.5. 2009; Vita huset, Ilkkavägen 4, Helsingfors.

Seminariets teman och språk

 1. mångfalden i inlärningen – undervisning och läromedel,
 2. jämställdhet och hinderslöshet i högskolegemenskapen,
 3. erfarenheter om och möjligheter att främja högskolans tillgänglighet.

Under första seminariedagen lyssnar vi till föreläsare från England, de nordiska länderna och Finland, vilket följs av en paneldiskussion. Föreläsningarna hålls på finska och engelska. Under dagens lopp har man möjlighet att bekanta sig med en hjälpmedelsutställning.

Under andra seminariedagen presenteras god praxis och högskolornas utvecklingserfarenheter diskuteras både gemensamt och i temagrupper. Arbetsspråken som används i temagrupperna är finska, svenska och engelska.

Tolktjänster

 • Skrivtolkning ordnas under de för alla gemensamma delarna av seminariet (onsdag 6.5. kl. 9.00–17.15 och torsdag 7.5. kl. 9.00–12.15).
 • Teckenspråkstolkning ordnas under de för alla gemensamma finskspråkiga delarna.
 • Behov av tolkning under kvällsfesten och temagrupperna skall meddelas i samband med anmälningen på anmälningsblanketten.

Program

Onsdag 6.5. 2009, Auditorium

9.00-10.00 Anmälan, morgonkaffe och möjlighet att bekanta sig med hjälpmedelsutställningen.

10.00-10.15 Välkommen till seminariet! ESOK-projektet.

10.15-10.30 Undervisningsministeriets hälsning, Birgitta vuorinen.

10.30-10.45 Öppningsanförande: Kaisa Alanne, De Dövas förbund.

10.45-11.15 Verksamhetsmodellen för hinderslöst studerande i Sverige: Seija Hiltunen, Stockholms universitet.

11.15-11.45 Universal Design in Higher Education Development Process: Anne Nylund, nationell tillgänglighetskoordinator för högskolorna , Norge.

11.45-12.15 Higher Education Accessibility and Equal Opportunities in England: Alan Hurst, England.

12.15-14.00 Lunch (till självkostnadspris) och möjlighet att bekanta sig med hjälpmedelsutställningen.

14.00-14.30 Studentorganisationernas inlägg: Amu Urhonen, SAMOK och Timo Lehtinen, FSF.

14.30-16.00 Paneldiskussion:

 • Rådet för yrkehögskolornas rektorer, ARENE, Timo Luopajärvi,
 • Rådet för utvärdering av högskolorna, RUH, Riitta Pyykkö,
 • Tröskeln rf. Niina Kilpelä,
 • Lärarförbundet, OAJ,
 • Undervisningsministeriet, Birgitta Vuorinen,
 • Inrikesministeriet, Panu Artemjeff,
 • Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland rf., SAMOK, Carita Wegelius,
 • Finlands universitetsrektorers råd, Matti Uusitupa,
 • Finlands studentkårers förbund, FSF, Olli-Pekka Koljonen.

16.00-16.30 Dansuppvisning: Risto Lång, rullstolsdansör.

16.30-17.15 Idékläckningsmöte med syfte att grunda ett nätverk att arbeta för främjandet av högskolestudiernas hinderslöshet.

Kvällstillställning 19.00-21.30, Auditoriet och Vita husets restaurang

19.00-19.30 Rullstolsdansör Risto Lång uppträder.

19.30-20.30 Middag.

20.30-21.30 Diskussion och fri samvaro.

Torsdag 7.5.2009, Auditoriet

9.00 – 9.15 Dagen öppnas: ESOK-projektet.

9.15 – 9.30 Öppningsanförande: Pekka Lapinleimu, Hörselförbundet.

God praxis och utvecklingserfarenheter från Finlands högskolor:

9.45 - 10.15 Projektet  I Hope: Tuija Pasanen, Kuopio universitet,

10.15 - 10.45  Synskadade studenter och IT: Sari Kokko, Synskadades Centralförbund r.f.,

10.45 - 11.15 Paus,

11.15 - 11.45 Tillgänglighet och goda praktiker i Helsingfors universitet: Eva Isaksson, Helsingfors universitet,

11.45 - 12.15  Studier på lika villkor vid Yrkeshögskolan Novia: Peter Lindroos, Yrkeshögskolan Novia.

12.15 – 13.15 Lunch (till självkostnadspris).

13.15 – 15.00 Presentation av god praxis och utvecklingserfarenheter fortsätter i temagrupper i klassrummen. Erfarenheter från Sverige, Norge och Storbritannien delges. 

15.00 – 15.30 Avslutning och kaffe.

Inledarna och ämnen i temagrupperna

I temagrupperna presenteras god praxis och diskuteras högskolornas utvecklingserfarenheter i Finland och internationellt. Arbetsspråken som används i temagrupperna är finska, svenska och engelska. Några inlägg på 20 minuter ingår i varje temadiskussion.

Som inledare agerar bl.a.

 • Alan Hurst, England,
 • Seija Hiltunen, Sverige,
 • Anne Nylund, Norge,
 • Katrin Richly ja Karoline Leitz, Tyskland,
 • Paula Pietilä, Åbo universitet,
 • Seija Örn, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (Yrkeshögskolan i Norra Karelen),
 • Maija Hirvonen ja Helena Koskimies, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Yrkeshögskolan i Jyväskylä).

Ingen förhandsanmälan till temagrupper krävs utan indelning i grupper sker på platsen.

Anmälan och förfrågningar

Anmälan sker genom att fylla i anmälningsblanketten på nätet. Anmälan senast den 24.4.2009.

Utrymme finns för 170 deltagare i seminariet. Deltagandet bekräftas via e-post senast den 28.4.2009.

Tilläggsinformation om seminariet erhålls av:


Kostnader

Seminariet, kvällstillställningen och hjälpmedelsutställningen är gratis för deltagarna. I Vita husets matsal serveras lunch för 8,70 € (innehåller tre måltidsalternativ, sallad, bröd, måltidsdrycker och kaffe/te).

Plats och trafikförbindelser

Seminariet ordnas i Vita huset, Ilkkavägen 4, Haga, 00400 Helsingfors

Köranvisningar och trafikförbindelseanvisningar hittas på adressen www.valkeatalo.fi under rubriken Sijainti ja saapumisohjeet (på finska). Intill Vita huset finns begränsade parkeringsutrymmen och vi rekommenderar därför allmänna trafikmedel.

Anvisning för promenadrutt från Hoplax järnvägsstation till Vita huset (på finska).

Logi

En kvot om 40 rum har reserverats för seminariedeltagare på Best Western Hotel Haaga (på finska). Kvoten är i kraft till den 14.4.2009. Nämn ”Tillgänglighetsseminariet” vid rumsreservering. Best Western Hotel Haaga är beläget ca 600 meter från Vita huset. Promenadanvisning från hotellet till Vita huset

Hotellets kontaktuppgifter:

Best Western Hotel Haaga
Klubbekrigarvägen 10
00320 Helsingfors
Tel. +358 9 5807 877
Fax. +358 9 5807 8386
hotel@haaga.fi

Berätta oss om fungerande praktik!

Känner du till praktiker som gör det lättare att uppmärksamma mångfalden bland studenterna?

Projektet ESOK samlar in kunskap om praktiker och utvecklingsprocesser i högskolorna som hjälper oss att uppmärksamma den mångfald som finns bland studenterna.

Berätta om dina erfarenheter >>