ESOK-hanke 2006-2011

Tillgänglighet i studerandeurval - rekommendation och guide


Denna handbok är utgiven av det nationella tillgänglighetsprojektet för högskolorna, ESOK. Undervisningsministeriet stöder projektet 2007–2009 och yrkeshögskolan Diakonia, Merja Ylönen och Jyväskylä universitet, Hannu Puupponen koordinerar projektet.

Handboken har skrivits i samarbete med organisationer och aktörer vid yrkeshögskolor.

Amu Urhonen har skrivit kapitel 5, Studiernas tillgänglighet och lagstiftningen.

Publikationsserien omfattar även:

● guider för hur studerande med specialbehov vid högskolorna beaktas,

● guide för jämlikhetsarbete vid högskolorna

Teckningar och layout Kaisa Leka

Översättning till svenska av Carita Viljanen

Berätta oss om fungerande praktik!

Känner du till praktiker som gör det lättare att uppmärksamma mångfalden bland studenterna?

Projektet ESOK samlar in kunskap om praktiker och utvecklingsprocesser i högskolorna som hjälper oss att uppmärksamma den mångfald som finns bland studenterna.

Berätta om dina erfarenheter >>