ESOK-hanke 2006-2011

Material på svenska

Tillgänglighet i studerandeurval - rekommendation och guideMångfalden av studenter - handböcker

Handböckerna med grundläggande instruktioner om hur mångfalden av studerande ska uppmärksammas i högskolorna. Mångfalden av studenter - handböcker


Yrkeshögskolestuderandenas psykosociala hälsa

En jämförande studie mellan utländska och finska nybörjarstuderanden vid Arcada 2006-2007. Sammandrag


Berätta oss om fungerande praktik!

Känner du till praktiker som gör det lättare att uppmärksamma mångfalden bland studenterna?

Projektet ESOK samlar in kunskap om praktiker och utvecklingsprocesser i högskolorna som hjälper oss att uppmärksamma den mångfald som finns bland studenterna.

Berätta om dina erfarenheter >>