ESOK-hanke 2006-2011

Inclusive Education -koulutusohjelmasta työllistytään hyvin Saksassa

Yhteistyötapaaminen Saksassa - Evanelische Fachhochschule Darmstadt

<p><img style="padding: 5px; float: right;" alt="Merja Ylönen ja Anna Hartung" src="http://esok.jyu.fi/KUVIA/darmstadt/annamerja2/">Saksassa, Darmstadtin evankelisessa ammattikorkeakoulussa on toteutettu syksystä 2002 alkaen Inclusive Education kandidaatti- ja maisterikoulutusta. Koulutusohjelman suunnittelussa ja valmistelussa ovat olleet Darmstadtin lisäksi mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu Suomesta ja Eötvös-Loránd yliopisto Unkarista. Opiskelijat tulevat Darmstadtiin eri puolelta maata ja ensimmäiset kandidaattitutkinnon suorittaneet työllistyivät hyvin julkiselle sektorille sekä järjestökenttään. Maisteritason koulutuksesta valmistutaan vuoden 2007 kuluessa ja valmistuvien työnäkymät ovat hyvät, sillä harjoittelujen ja lopputyön tekemisen myötä useille opiskelijoille on tarjottu työtä ohjaus-, neuvonta- ja kartoitustehtävissä eri sektoreilla.</p>
<h3>Mikä on Inclusive Education -koulutusohjelma?</h3>
<p>Inclusive education koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, jotka voivat ohjata ja tukea erilaisia organisaatioita ja järjestöjä yhdenvertaisuuden edistämisessä ja osallisuuden vahvistamisessa. Inklusiivisuutta käsitellään erilaisten tarpeiden, elämäntilanteiden, ikääntymisen ja instituutioiden näkökulmasta. Tiedon ja tietoisuuden lisäämistä tarvitaan mm. kasvatuksen ja koulutuksen saralla, työllistymiseen sekä vapaa-aikaan liittyen.</p>
<p>Koulutuksessa korostuu vahvasti kansainvälisyys, sillä kaikki opiskelijat suorittavat opinnoistaan yhden lukukauden ulkomailla (yhteistyöoppilaitoksissa Unkarissa Eötvös-Loránd University tai Suomesa Diak tai Kuopion yliopisto). Lukukauden aikana he tutustuvat yhteistyöoppilaitokseen, työelämään, kulttuuriin, inklusiivisuuden määrittelyyn ja toteutukseen kyseisessä maassa sekä tekevät erilaisia opintoihin liittyviä oppimistehtäviä. Tällä hetkellä kaksi ao. koulutusohjelman opiskelijaa suorittaa opintojaan Pieksämäellä Diakonia-ammattikorkeakoulussa sekä työharjoitteluaan englanninkielisessä Sylvin-Syli -päiväkodissa. Saamme myöhemmin lukea opiskelijoiden koulutus- ja harjoittelukokemuksista myös ESOK-portaalissa.
</p>
<h3>Yhteistyö korkeakoulutuksen esteettömyysteemassa on virinnyt</h3>
<p><img style="padding: 5px; float: left;" alt="Merja Ylönen ja Anne Stein" src="http://esok.jyu.fi/KUVIA/darmstadt/tornissa/">Opintokäynnillä valmisteltiin yhteistyötä ESOK-hankkeen kanssa mm. opettaja- ja asiantuntijavaihtoa valmistellen ja yhteisiä kehittämis- ja tutkimushankkeita suunnitellen. Inclusive Education -koulutusohjelmasta vastannut professori Anne Stein on käytettävissä sekä luennoitsijana että inkluusio-teemaan liittyvien artikkeleiden kirjoittajana. Tutkimusyksikköä Darmstadtissa johtava professori Patricia Bell sekä Ludvigsburgin Evangelische Fachhochschulessa kansainvälisiä asioita johtaja professori Melinda Madew ovat kiinnostuneita kansainvälisestä korkeakoulujen esteettömyyteen liittyvästä kehittämis- ja tutkimustyöstä. Yhteistyö jatkuu vuoden 2007 aikana mm. yhteisen ERASMUS-hankehakemuksen valmistelulla.</p>
<p>Darmstadtissa inkluusio ja työllistymisteema nousivat esiin sosiaalialan kouluttajan Iris Brucknerin kanssa käydyissä keskusteluissa. Hän on seurannut pitkään sosiaalialan työtehtävissä tapahtunutta kehitystä ja pitää tärkeänä työelämän asenteisiin ja työilmapiiriin vaikuttamista, jotta työelämä monimuotosituu. Kansainvälistä opiskelijavaihtoa koordinoiva Anna Hartung pitää merkittävänä esteettömyyteen liittyvän tiedonsaannin ja ohjauksen vahvistumista. Oppilaitosten internet-sivut ovat tärkeä tiedotuskanava myös kansainvälisessä yhteistyössä ja esteettömyyteen liittyvät kriteerit tulisi saada sekä kansallisesti että kansainvälisesti yhteisiksi. </p>
<h3>Pikkukaupunki, jossa voi viihtyä</h3>
<p><img style="padding: 5px; float: right;" alt="Walt Spirale" src="http://esok.jyu.fi/KUVIA/darmstadt/waltspirale2/">Datmstadt on kaunis ja lämminhenkinen saksalainen pikkukaupunki, joka on rakennettu suurelta osin uudelleen toisen maailmansodan jälkeen. Merkittävä ja tutustumiskäynnin arvoinen kohde on arkkitehti-taiteilija Friedensreich Hundertwasser’n suunnittelema rakennus Walt Spirale, joka on koti noin kolmelle sadalle asukkaalle ja josta löytyy sekä kahvila että ravintola. Ravintolan ruokalistaan kannattaa käydä tutustumassa, sillä hinnaltaan kohtuulliset ateriat ovat todella herkullisia.</p>
<h3>Linkit</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.efh-darmstadt.de/">Evangelische Fachhochschule Darmstadt - saksaksi</a></li>
<li><a href="http://www.efh-darmstadt.de/efhd_start.php?lng=en">Evangelische Fachhochschule Darmstadt - englanniksi</a></li>
<li><a href="http://www.kunsthauswien.com/deutsch/hundertwasser.htm">Walt Spirale</a></li>
</ul>