ESOK-hanke 2006-2011

ESOK Uutiskirje 2/2008

<ul>
<li>1. Ajankohtaista</li>
<ul>
<li>Ilmoittautuminen valtakunnalliseen korkeakoulujen esteettömyysseminaariin käynnissä</li>
<li>Esteettömyys korkeakoulujen verkkosivuilla -arviointi</li>
<li>Pohjoismainen yhteistyöverkosto käynnistymässä</li>
<li>Tulevia tapahtumia</li>
</ul>
<li>2. Raportti: Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia korkeakoulujen esteettömyydestä</li>
<li>3. Mukaan ESOK-hankkeeseen?</li>
</ul>
<h3>1. Ajankohtaista</h3>
<ul>
<li><a href="http://esok.jyu.fi/koulutus/esok08">Opetuksen ja ohjauksen hyvät esteettömyyskäytännöt -seminaari 16.-17.4.2008</a>
Seminaari koostuu yhteisistä luennoista ja rinnakkaisista työpajoista, joiden teemoina ovat mielenterveyden vaikeudet, lukivaikeus, ADHD & Aspergerin oireyhtymä, yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen ja inkluusio opiskelijoiden ja henkilöstön osaamisena.
</li>
<li>Esteettömyys korkeakoulujen verkkosivuilla
ESOK-hanke etsii opiskelun esteettömyyttä kuvailevaa tietoa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen verkkosivuilta maaliskuussa 2008. Lisäksi selvitetään verkkosivujen esteettömyyttä ja käytettävyyttä. </li>
<li>Korkeakoulujen vammaisasioista vastaavien pohjoismainen yhteistyöverkosto käynnistymässä
Pohjoismaiden edustajien tapaamisessa Oslossa 3.-4.4.2008 keskustellaan tulevan yhteistyön toteuttamisesta ja pohjoismaisen kokoontumisen järjestämisestä marraskuussa 2008. </li>
<li></li>
<li>Tulevia tapahtumia:
<ul>
<li>7.3.2008 Lukitutkijatapaaminen </li>
<li>10.3.2008 Connecting Diversity to Performance: Why Diversity Matters –seminaari</li>
<li>10.3.2008 Esteettömyys ammattikorkeakoulukentällä – kuinka sen mahdollistamme?</li>
<li>26.3.2008 Eväitä esteettömään rakentamiseen -seminaari </li>
</ul>
</ul>
<h3>Raportti</h3>
<h4>Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia korkeakoulujen esteettömyydestä<br>
Paula Pietilä ja Merja Ylönen</h4>
<p>"ESOK-hanke kokosi korkeakoulujen opetuksen ja opiskelun esteettömyyteen liittyviä haasteita ja hyviä käytäntöjä. Hyviä käytäntöjä oli luotu muun muassa tenttitilanteiden erityisjärjestelyihin, "rästiinopintojen" suoritamiseen, luki-vaikeuden huomioimiseen sekä esteettömyyttä edistävään henkilöstökoulutukseen. Eniten käytäntöjä etsittiin oppimisvaikeuksisten opiskelijoiden ohjaamiseen."<a href="http://esok.jyu.fi/kaytannot/kooste/">Raporttiin</a></p>
<h3>5. Mukaan ESOK-hankkeeseen?</h3>
<p>Ota yhteyttä, jos haluat muidenkin tietävän opiskelun esteettömyyteen
liittyvästä oman yhteisösi kehittämishankkeesta, esteettömyyden
kehittämisen hyvistä käytännöistä tai kovista kokemuksista,
koulutuksesta, nosteesta tai esteestä! Myös ehdotukset artikkelin kirjoittajiksi tai haastateltaviksi ovat tervetulleita. ESOK-hankkeen koordinaattorit odottavat viestiäsi: <br>Hannu Puupponen, hannu.puupponen@adm.jyu.fi <br>
Merja Ylönen, merja.ylonen@diak.fi </p>
<br><p>Seuraava uutiskirje ilmestyy 27. maaliskuuuta.</p>