ESOK-hanke 2006-2011

ESOK Uutiskirje 3/2008

<ul>
<li>1. Ajankohtaista</li>
<ul>
<li>Valtakunnallinen Opetuksen ja ohjauksen hyvien esteettömyyskäytäntöjen seminaari lähestyy!</li>
<li>Miten tieto- ja viestintätekniikka voi tukea esteetöntä opiskelua?</li>
<li>Esteettömyys korkeakoulujen verkkosivuilla - arviointi: Ovatko oman korkeakoulusi verkkosivut kunnossa?</li>
<li>Jyväskylän ammattikorkeakoulu tuottanut esteettömyysaiheista videomateriaalia</li>
<li>Autismi ja aspergerliiton työnhaun käsikirja saatavilla</li>
<li>Tulevia tapahtumia</li>
</ul>
<li>2. Haastattelu: Työkaluja monimuotoisuusosaamisen kehittämiseen</li>
<li>3. Haastattelu: Housing Enabler kutsuu edistämään esteettömyyttä</li>
<li>4. Raportti: Esteettömyys ammattikorkeakoulukentällä - Miten sen mahdollistamme?
<li>5. Mukaan ESOK-hankkeeseen?</li>
</ul>
<h3>1. Ajankohtaista</h3>
<ul>
<li>ESOK-seminaarin <a href="http://esok.jyu.fi/koulutus/esok08">Inkluusio työpaja</a> kutsuu sinutkin mukaan kansainväliseen seuraan!</li>
<li>Miten tieto- ja viestintätekniikka voi tukea esteetöntä opiskelua? -Ilmoittaudu <a href="http://esok.jyu.fi/tapahtumakalenteri/tapahtumat/itk08/">ITK-päivien ESOK-workshoppiin!</a></li>
<li><a href="http://esok.jyu.fi/esittely/tyoryhmat/ryhma1/aineistot/kriteerit/">Korkeakoulujen verkkosivujen saavutettavuuden ja esteettömyystiedon arviointi 8.4.2008</a></li>
<li>Jamkin Esteettömät oppimisympäristöt -hankkeessa tuotettu <a href="http://aokk.jamk.fi/esteeton_opiskelu/index.php">videomateriaali</a> katsottavissa verkossa.</li>
<li><a href="http://esok.jyu.fi/ajank/uutiset/tyokirja/">Työnhaun työkirjasta</a> tukea autisminkirjon henkilöiden työnhakuun</li>
<li>Tulevia tapahtumia:
<ul>
<li>10.4.2008 Esteettömyysseminaari</li>
<li>15.4.2008 Toimivia ohjeita rakennuksiin</li>
<li>16.-17.4.2008 Valtakunnallinen korkeakoulujen esteettömyysseminaari</li>
<li>16.4.2008 TVT ja esteettömän opetuksen ja opiskelun apuvälineet -Workshop</li>
<li>17.-18.4.2008</b> Yksinpuhelusta vuoropuheluun -seminaari</li>
</ul>
</ul>
<h3>2. Haastattelu</h3>
<h4>Työkaluja monimuotoisuusosaamisen kehittämiseen<br>
Päivi Puutio ja Ulla Virtanen, Tools for Diversity, TAKK</h4>
<p>"Mittarin avulla etsitään osaamisen lähtötaso ja eroja eri osaamisalueiden välillä. Tulosten perusteella valitaan kehittämistä kaipaavat osa-alueet ja suunnitellaan koulutus näitä tarpeita vastaavaksi." <a href="http://esok.jyu.fi/haastattelu/tford/">Päivi Puution ja Ulla Virtasen haastatteluun</a></p>
<h3>3. Haastattelu</h3>
<h4>Housing Enabler kutsuu edistämään esteettömyyttä<br>
Susanne Iwarsson, Housing Enabler -arviointimallin kehittäjä</h4>
<p>"Housing Enabler on ensisijaisesti toimintaterapeuttien käyttöön, mutta hyödyllinen myös suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa" <a href="http://esok.jyu.fi/haastattelu/iwars/">Susanne Iwarssonin haastatteluun</a></p>
<p><a href="http://esok.jyu.fi/esittely/en/material/enabler/">Also in English: Housing enabler welcomes in dialogue on accessibility</a></p>
<h3>4. Raportti</h3>
<h4>Esteettömyys ammattikorkeakoulukentällä – kuinka sen mahdollistamme?<br>Merja Ylönen ESOK</h4>
<p>"esteettömyyden edistämisen tulee sisältyä korkeakoulujen strategioihin ja siirtyä sieltä toimintasuunnitelmiin sekä konkretisoitua ohjaus- ja oppimisympäristöissä." <a href="http://esok.jyu.fi/artikkelit/raportit/estamk/">Merja Ylösen raporttiin</a></p>
<h3>5. Mukaan ESOK-hankkeeseen?</h3>
<p>Ota yhteyttä, jos haluat muidenkin tietävän opiskelun esteettömyyteen
liittyvästä oman yhteisösi kehittämishankkeesta, esteettömyyden
kehittämisen hyvistä käytännöistä tai kovista kokemuksista,
koulutuksesta, nosteesta tai esteestä! Myös ehdotukset artikkelin kirjoittajiksi tai haastateltaviksi ovat tervetulleita. ESOK-hankkeen koordinaattorit odottavat viestiäsi: <br>Hannu Puupponen, hannu.puupponen@adm.jyu.fi <br>
Merja Ylönen, merja.ylonen@diak.fi </p>
<br><p>Seuraava uutiskirje ilmestyy 24. huhtikuuta.</p>