ESOK-hanke 2006-2011

Tulkatun tilaisuuden järjestäminen

Miksi tulkkaus?


Tulkkaus mahdollistaa esteettömän osallistumisen. Tulkkausta tarvitaan silloin, kun henkilöillä ei ole yhteistä kieltä tai kuulovamma haittaa heidän välistä kommunikaatiotaan. Tulkkauksen avulla kielellinen tasa-arvo toteutuu, kun kaikki osapuolet voivat ilmasta itseään äidinkielellään. Voit järjestää tilaisuuteen tulkkauksen, vaikka et tiedä onko sinne tulossa kuulovammaisia tai viittomakielisiä henkilöitä. Järjestä tulkkaus ja mainosta tilaisuuttasi esteettömänä!

Järjestäjän lyhyt muistilista


  1. Mieti kenelle haluat tarjota tulkkauksen – viittomakielisille vai huonokuuloisille/kuuroutuneille? Kohderyhmä määrittää käytettävän kielen ja tulkkausmenetelmän. Yleisimpiä ovat viittomakieli tai viitottu puhe/kirjoitustulkkaus. Voit toki tilata useampia tulkkeja esim. viittomakielisen ja kirjoitustulkkauksen.
  2. Ota yhteyttä lähimpään tulkkikeskukseen tai tulkkipalveluja tuottavaan yritykseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yhteystiedot löytyvät muun muassa Suomen viittomakielen tulkit ry:n kotisivuilta osoitteesta www.tulkit.net/tulkkivalitys. Tilaamalla tulkin tulkkikeskuksesta tai –yrityksestä varmistat, että tulkki on koulutettu ja ammattitaitoinen.
  3. Varaudu vastaamaan tulkkikeskuksen esittämiin kysymyksiin esim. tilaisuuden kestosta, ohjelmasta, tilaisuudessa käytettävistä kielistä sekä tilaisuuden mahdollisesta tallentamisesta. Lisäksi on hyvä antaa ohjelmasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot.
  4. Tilauksen vastaanottamisen jälkeen tulkkikeskus tai –yritys etsii sopivan tulkin/tulkit. Tilaisuuden keston ja luonteen mukaan varataan joko yksi tai kaksi tulkkia (paritulkkaus). Ennen tilaisuutta tulkit ottavat yleensä yhteyttä tilaisuuden järjestäjiin ja/tai puhujiin kysyäkseen lisätietoja käsiteltävästä asiasta ja pyytääkseen mahdollista materiaalia. Tulkkausta helpottaa, mikäli tulkit saavat etukäteen tutustua esimerkiksi tilaisuudessa näytettäviin power point –esityksiin,  puhujien luentorunkoihin tai muistiinpanoihin. Mistä tahansa etukäteistiedosta on hyötyä tulkeille!
  5. Tiedota tilaisuudesta valitsemallesi kohderyhmälle. Kaikille avointa tilaisuutta kannattaa markkinoida esimerkiksi paikallisten yhdistysten sekä teksti-tv:n kuulovammaisille tarkoitettujen sivujen kautta.
  6. Ennen tilaisuuden alkua katso tulkille sopiva paikka tilan etuosasta puhujan läheltä. Varaa myös tulkkausta katsoville paikat, josta he näkevät tulkkauksen hyvin. Varmista, että kuuluvuus ja näkyvyys ovat hyvät ja että tilaisuuden aikana on riittävästi taukoja. Näihin asioihin voit kysyä tulkilta neuvoa.
  7. Tilaisuuden aikana tulkki tulkkaa kaiken, mitä tilaisuudessa sanotaan tai viitotaan, mutta ei muuten osallistu tilaisuuteen. Päällekkäisiä puheenvuoroja on  hyvä välttää, mutta muuten tilaisuuden osallistujat ja siellä puhuvat voivat puhua aivan normaalisti.
  8. Tilaisuuden jälkeen voit halutessasi antaa palautetta tulkkauksesta tulkkikeskukseen tai –yritykseen, josta tilasit tulkin.


Lue myös kattavammat ohjeistukset:Kirjoittajat:

Kati-Maria Snäkin ja Helmi Koukka
Opetustulkkikeskus Otto
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ohjeet .doc-muodossa (33kt, 2 sivua)