ESOK-hanke 2006-2011

Esteetön html

Ohjeistusta esteettömien ja saavutettavien www-sivujen tekoon.

Pikavinkit verkkosivustojen saavutettavuuteen

Pikavinkkeihin on koottu saavutettavien verkkosivujen suunnittelun keskeisimmät käsitteet. Verkkosivustojen saavutettavuusohjeistukset löytyvät kokonaisuudessaan World Wide Web Consortiumin (W3C) sivuilta (englanniksi). Suomeksi ohjeistuksesta löyty tarkistuslista. Vinkit on koonnut W3C:n Web-saavutettavuusaloite WAI (Web Accessibility Initiative), joka työskentelee organisaatioiden kanssa ympäri maailmaa ja kehittää Web-saavutettavuutta.

  1. Kuvat & animaatiot. Käytä alt-attribuuttia selittämään tehtävä.
  2. Kuvakartat. Käytä aktiivialueisiin selainpuolen map:iä ja tekstiä.
  3. Multimedia. Liitä audioon tekstitys ja kuvausteksti sekä videoon kuvaus.
  4. Hypertekstilinkit. Tee linkkitekstistä sellaisenaan ymmärrettävä esim. vältä "klikkaa tästä" tyyppisiä selityksiä.
  5. Sivujen organisointi. Käytä otsikoita, listoja ja yhtenäistä rakennetta. Käytä CSS:ää sommitteluun ja tyyliin kun mahdollista.
  6. Käyrät & kaaviot. Käytä yhteenvetoa tai longdesc-attribuuttia.
  7. Skriptit, appletit & plug-init. Tarjoa vaihtoehtoinen sisältö, jos aktiiviset piirteet ovat saavuttamattomia tai niitä ei tueta.
  8. Kehykset. Käytä noframes:iä ja selventäviä otsikoita.
  9. Taulukot. Tee rivien lukemisesta ymmärrettävää. Tee yhteenveto.
  10. Tarkista lopputulos. Validoi. Käytä http://www.w3.org/TR/WCAG ohjeita, tarkistuslistaa ja työkaluja.

Lisätietoja

Suomeksi

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0 verkkosisällön saavutettavuusohjeet kertovat, miten verkkosivujen sisältö voidaan saattaa kaikille käyttäjille sopivaan, saavutettavaan muotoon. Ohjeet on tarkoitettu kaikkien verkon sisällöntuottajien (tekstintuottajien ja sivustosuunnittelijoiden) ja kirjoitustyökalujenkehittäjien käyttöön.

Näkövammaistahojen testausohjeet verkkosivuille ja -palveluille

Suomalaisten näkövammaisorganisaatioiden tuottamaa verkkosivujen arviointiohje, joka on tarkoitettu avuksi verkkosivujen ja -palveluiden tekijöille ja tuottajille saavutettavien ja esteettömien verkkoympäristöjen luomiseen ja testaamiseen.

Näkövammaistahojen testausohjeet verkkosivuille ja -palveluille, Näkövammaisten keskusliitto

Verkkopalvelujen laatukriteeristö

Verkkopalvelujen laatukriteeristö on tarkoitettu erityisesti julkisten verkkopalvelujen kehittämisen ja arvioinnin työkaluksi. Kriteeristö koostuu 41 laatukriteeristä, jotka sijoittuvat viidelle arviointialueelle: verkkopalvelujen käyttö, sisältö, johtaminen, tuottaminen ja hyödyt. Kriteeristö on kehitetty valtiovarainministeriön asettamassa yhteistyöhankkeessa.

Verkkopalvelujen laatukriteeristö Laatua verkkoon. Suomi.fi.

Ohjeita verkkosivujen tekijöille

Konkreettisia ohjeita verkkosivujen tekijöille esteettömyyden ja saavutettavuuden parantamiseen.

Ohjeita sivujen tekijöille, ESSI - esteetön sisällöntuotanto

Saavutettavuus verkkopalveluissa

Saavutettavuus verkkopalveluissa -sivusto tarjoaa perustietoa saavutettavien verkkopalveluiden toteuttamisen tueksi. Saavutettavuutta voi tarkastella joko suunnittelun, teknisen toteutuksen tai arvioinnin näkökulmasta. - myös matkapuhelimella.

Saavutettavuus verkkopalveluissa, Tampereen teknillisen yliopiston materiaali

In English

World Wide Web Consortium (W3C)

W3C kehittää yhteisiä ja yhteensopivia Webin pelisääntöjä ja teknologioita sekä tuottaa suosituksia.

W3C

Web Accessibility Initiative (WAI)

W3C:n Web-saavutettavuusaloitteen sivuilla laajasti ajankohtaista tietoa www-sivujen esteettömyydestä: muun muassa saavutettavuuden keskeiset osa-alueet, suosituksia ja tekniikoita sekä näkökulmia sivujen arviointiin.

Web Accessibility Initiative (WAI)