ESOK-hanke 2006-2011

Opiskelijan tukipalvelut

Tietoa erilaisista opiskelijan tukipalveluista.

Opintopsykologi

Opintopsykologian ydin on oppimis- ja opetusprosessi ja sen ohjaaminen.Opintopsykologi tukee ja ohjaa opiskelijoita oppimiseen, motivaatioon ja jaksamiseen liittyvissä ongelmissa. Opintopsykologin kanssa voi kehittää opiskelutaitojaan, pohtia tavoitteita ja motivaatiota, käsitellä tenttipulmia, ajankäyttöä tai kirjoittamisprosessissa ilmeneviä vaikeuksia.

Lue Tampereen yliopiston opintopsykologi Satu Eerolan haastattelu Tavoitteena saavutettava oppiminen ja opiskelu.

Opiskelutulkkaus

Kuka tarvitsee opiskelijatulkkia ja miksi? Kuka tulkin tilaa ja mistä? Kuka maksaa kustannukset? Entä mikä on ulkomaalaisen kuuron opiskelijan tulkkitilanne Suomessa?

Vastauksia kysymyksiin löydät Kuurojen Liiton ja viittomakielisisten kuurojen opiskelijoiden työryhmän kokoamista oppaista. Oppaat sisältävät tietoa vuorovaikutuksen kaikille osapuolille: kuurolle opiskelijalle ja hänen opiskelijakavereilleen, oppilaitosten henkilöstölle ja tulkkeille.


Lue myös ohjeistus tulkatun tilaisuuden järjestämiseen.

Lukiseteli

Tampereen ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulujen yhteistyössä kehittämä palvelu lukivaikeuksisen opiskelijan tueksi. Opiskelijalle resursoidaan 20 h / lukuvuosi käytettäväksi erilaisiin tukitoimenpiteisiin. Lukiseteliä tulee hakea sen edellytyksenä on lukilausunto eli todistus lukivaikeudesta.  Opiskelija voi käyttää saamansa resurssin parhaaksi katsomallaan tavalla: esim. ostaa lisäaikaa kokeissa, lisäopetusta tai -ohjausta, yksilöllisiä tehtäviä, apuvälineitä tai esimerkiksi mahdollisuuden suorittaa kirjallinen koe suullisesti. Opettaja tai ohjaaja saa Lukisetelillä ostetuista tunneista palkan normaalin 1600 vuosityötunnin lisäksi. Palvelu on askel oikeaan suuntaan mutta tavoitteenahan tulisi olla, että palvelut ovat kaikkien käytettävissä kunkin tarpeen mukaan ilman erillistä hakemusta.

Lue myös Anne Mustosen ja Sari Hanska-Aaren haastattelu Lukisetelillä tukea lukivaikeuksiin.