ESOK-hanke 2006-2011

Opiskelu- ja opetusjärjestelyt

Erilaisen oppijan opas
Teknillisen korkeakoulun oppaan tarkoituksena on antaa opiskelijoille, opetushenkilökunnalle ja muille asiasta kiinnostuneille tietoa oppimista vaikeuttavista seikoista, keinoja helpottaa itse oppimistaan ja linkkejä yhteystyötahoihin.

Esteetön korkeakouluopiskelu 2007
Opetushallituksen julkaisemassa oppaassa on tietoa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutukseen hakeutumisesta, erityis- ja opiskelujärjestelyistä kotimaassa ja ulkomailla sekä yhdenvertaisuudesta. (Opas pdf-muodossa, 224 sivua, 513kt)

Esteetön ja yhdenvertainen opiskelijavalinta
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintakäytäntö on hyvä esimerkki korkeakoulun ja Celia-kirjaston yhteistyöstä. Valintakoekirjallisuus eri muodoissa – painettuna kirjana, sähköisenä, piste- ja äänikirjana – on hakijoiden saatavilla samana päivänä.

Korkeakouluopiskelijoiden monenlaisuuden huomioiminen
ESOK-hankkeen tuottamat opaslehtiset sisältävät konkreettista tietoa ja toimintaohjeita korkeakouluopiskelijoiden monenlaisuuden huomioimiseen.

Liikkkumisen esteistä ajan hallintaan
Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovt kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa. Paula Pietilä. ESOK-hanke. (pdf-tiedosto,43 sivua, 187 kt.)

Turun yliopiston suositus
Turun yliopiston vammaisten opiskelijoiden ja erilaisten oppijoiden erityisjärjestelyjä koskeva suositus.

Viestintä
Ohjeita esteettömään sisällöntuotantoon: verkkoaineistot, Word-dokumentit, PDF-tiedostot, esitysgrafiikka.