ESOK-hanke 2006-2011

Esteettömyystiedon saannin eri osa-alueiden löytyminen

Esteettömyystiedon saannin eri osa-alueiden löytyminen ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta (34)

 • Palautelinkki 79,40%:lla aloitussivuista
 • Hakupalvelu 91,20%:lla aloitussivuista
 • Keskitetty tieto 17,65%:lla sivustoista
 • Keskitetty vastuu 14,70%:lla
 • Sisäiset linkit 11,75%
 • Ulkoiset linkit 2,90%
 • Linkki OPH:n oppaaseen 7,65%
 • Tieto englanniksi 11,75%
 • Strateginen linjaus 8,80%
 • Vaihtoehtoiset oppimateriaalit 5,90%
 • Apuvälineet ja laitelainat 17,65%
 • Tietotekninen tuki 0,00%
 • Kommunikoinnin tuki 8,80%
 • Yksilöllinen tai tehostettu ohjaus 29,40%
 • Tenttiminen ja arviointi 17,65%
 • Fyysisen ympäristön esteettömyys 20,60%
 • Opiskelijakunnan tuki 2,90%
 • Valintakoejärjestelyt 58,80%

Palautemahdollisuus ja hakutoiminto ovat verkkopalvelujen perusominaisuuksia. Ne ovat jo lähes joka ammattikorkeakoulun sivuilla, ja tietojen löytämistä helpottava sivustokartta on niiden rinnalla yleistynyt.

Yleisimmin etsityistä esteettömyyssisällöistä löytyivät sivuilta tiedot valintakoejärjestelyistä yli puolelta (58.80%:lla), Yksilöllinen tai tehostettu ohjaus noin kolmannekselta (29,40%:lla) ja Fyysisen ympäristön esteettömyys joka viidenneltä (20,60%:lla).

Käytäntönä keskitetty esteettömyystiedon esittäminen löytyi yhtä suurelta osalta ammattikorkeakoulujen aineistoista (17,65%:lta) kuin Tenttiminen ja arviointi sekä Apuvälineet ja laitelainat.

Yli kymmeneltä prosentilta sivustoista löytyi tietoa keskitetystä vastuusta (14,70%) esteettömyyden kannalta tärkeistä oppilaitoksen sisäisistä yhteyksistä (11,75%) ja esteettömyyden esittelyä englanniksi (11,75%).

Harvinaisiksi löydöiksi jäivät Kommunikoinnin tuki, Strateginen linjaus, Linkki OPH:n oppaaseen, Vaihtoehtoiset oppimateriaalit, Ulkoiset linkit ja Opiskelijakunnan tuki. Yhdenkään ammattikorkeakoulun sivuilta ei löydetty viitteitä tietoteknisen tuen suhteesta esteettömyyteen tai vammaisten opiskelijoiden apuvälineisiin.

Esteettömyystiedon saannin eri osa-alueiden löytyminen yliopistojen verkkosivuilta (27)

 • Palautelinkki 74,10%:lla aloitussivuista
 • Hakupalvelu 100,00%:lla aloitussivuista
 • Keskitetty tieto 40,75%:lla sivustoista
 • Keskitetty vastuu 44,45%:lla
 • Sisäiset linkit 37,00%
 • Ulkoiset linkit 37,00%
 • Linkki OPH:n oppaaseen 37,00%
 • Tieto englanniksi 33,30%
 • Strateginen linjaus 48,15%
 • Vaihtoehtoiset oppimateriaali 7,40%
 • Apuvälineet ja laitelainat 14,80%
 • Tietotekninen tuki 3,70%
 • Kommunikoinnin tuki 11,10%
 • Yksilöllinen tai tehostettu ohjaus 18,50%
 • Tenttiminen ja arviointi 29,60%
 • Fyysisen ympäristön esteettömyys 44,45%
 • Ylioppilaskunnan tuki 29,60%
 • Valintakoe 77,80%

Hakupalvelu on jokaisella yliopistojen aloitussivuista, palautemahdollisuuskin on tarjolla jo kolmella neljästä sivusta. Tietosisällöistä yleisimmin (77,80%:lta) saatiin yliopistojen sivustoilta tietoa valintakokeen esteettömyydestä.

Lähes puolelta sivustoilta löytyi tietoa esteettömyyden edistämisen strategisesta linjauksesta (48,15%) yleisimmin käytännön esteettömyystyö näyttäytyi fyysisten ympäristöjen kartoituksina ja kehittämispyrkimyksinä (44,45%). Jokseenkin yhtäläisesti (40,75%:lla) tulivat vastaan keskitetty vastuu ja tieto esteettömyysasioista.

Suurin piirtein kolmannekselta yliopistoista löytyivät verkosta keskeiset esteettömyyteen liittyvät Sisäiset linkit, Ulkoiset linkit, Linkki Opetushallituksen oppaaseen, Esteettömyystieto englanniksi, tieto tenttimisen ja arvioinin ratkaisuista ja Ylioppilaskunnan tuki esteettömän opiskelun edistämiseksi.

Yksilöllisen tai tehostetun ohjauksen kohdalla etsityt kriteerit täyttyivät 18,50%:lla. Vielä harvinaisempia olivat tässä arvioinnissa esteettömyyttä kuvaavat tiedot apuvälineistä ja lainalaitteista (14,80%:illa), kommunikoinnin tuesta (11,10%:lla) ja tietoteknisestä tuesta (3,70%:lla), mikä osaltaan johtunee siitä, ettei vastuu näistä osa-alueista ole ensisijaisesti yliopistolla. Hakusalla oli myös tieto opiskelun esteettömyyden kannalta keskeisten, vaihtoehtoisten oppimateriaalien kohdalla (7,40%:lla).