ESOK-hanke 2006-2011

Graafiteksti

Esteettömyystiedon saannin eri osa-alueiden löytyminen ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta

 • Palautelinkki 2008 79,40%:lla aloitussivuista, 2009 74,20%:lla
 • Hakupalvelu 2008 91,20%:lla aloitussivuista, 2009 96,80%:lla
 • Keskitetty tieto 2008 17,65%:lla sivustoista, 2009 37,80%:lla
 • Keskitetty vastuu 2008 14,70%:lla, 2009 32,30%:lla
 • Linkki OPH:n oppaaseen 2008 17,65%:lla, 2009 32,30%:lla
 • Tieto englanniksi 2008 11,75%:lla, 2009 29,30%:lla
 • Vaihtoehtoiset oppimateriaalit 2008 5,90%:lla, 2009 9,70:lla
 • Tenttiminen ja arviointi 2008 17,65%:lla, 2009 19,40%:lla
 • Fyysisen ympäristön esteettömyys 2008 20,60%:lla, 2009m38,79%:lla
 • Valintakoejärjestelyt 2008 58,80%:lla, 2009 74,20%:lla.

Ammattikorkeakoulujen sivuilla esteettömyyttä koskeva tieto on vakuuttavasti lisääntynyt vuodessa useiden kriteerien kohdalla. Esteettömyyteen liittyvät keskitetty tieto (38,70%) sekä vastuu (32,20) ovat löydettävissä tuplasti useammalta sivustolta kuin 2008. Englanniksi tietoa esteettömyydestä on kohta lähes joka kolmannella ammattikorkeakoululla (29,30%), kun 2008 jäätiin vajaaseen 12%:iin. Lähes yhtä lupaavasti on yleistynyt tieto Opetushallituksen oppaasta. Samaten valintakoejärjestelyistä ja fyysisten ympäristöjen esteettömyydestä kerrottiin yhä useammin. Myös tieto tenttijärjestelyistä (19,40) ja vaihtoehtoisista oppimateriaaleista (9,70) ovat yleistyneet, mutta jäävät edelleen aivan liian harvinaisiksi. Ainoa kriteeri, jossa on tapahtunut taantumista, on palautteen lähettämismahdollisuus etusivulla.

Esteettömyystiedon saannin eri osa-alueiden löytyminen yliopistojen verkkosivuilta

 • Palautelinkki 2008 74,10%:lla aloitussivuista, 2009 80%:lla
 • Hakupalvelu 2008 100%:lla aloitussivuista, 2009 100%:lla
 • Keskitetty tieto 2008 40,75%:lla sivustoista, 2009 48%:lla
 • Keskitetty vastuu 2008 44,45%:lla, 2009 48%:lla
 • Linkki OPH:n oppaaseen 2008 37,00%:lla, 2009 40%:lla
 • Tieto englanniksi 2008 33,30%:lla, 2009 48%:lla
 • Vaihtoehtoiset oppimateriaalit 2008 7,40%:lla, 2009 8%:lla
 • Tenttiminen ja arviointi 2008 29,60%:lla, 2009 44%:lla
 • Fyysisen ympäristön esteettömyys 2008 44,45%:lla, 2009 44%:lla
 • Valintakoe 2008 77,80%:lla, 2009 60%:lla

Yliopistojen sivuilla esteettömyyttä kuvaava tieto on maltillisesti lisääntynyt lukuunottamatta valintakokeen ja fyysisen ympäristön esittelyä, jotka ovat hiukan vähemmän esillä kuin 2008. Valintakoetiedon kohdalla yksi syy on arvioinnin myöhäinen ajankohta kesäkuussa, jolloin moni valinta-aineisto oli jo poistettu sivuilta. Tenttijärjestelyjä koskeva tieto on ilahduttavasti lisääntynyt vajaasta 30%:sta 44%:iin. Vaihtoehtoisten oppimateriaalien kohdalla kehitys on lähes olematonta.

Ammattikorkeakoulut ovat tiedontarjonnassaan ottaneet vuodessa yliopistojen etumatkaa huimasti kiinni, oppimateriaalien kohdalla menneet vähän edellekin.