ESOK-hanke 2006-2011

Testitulosten yhteenvetotaulukko

Testitulosten yhteenvetotaulukko

Tärkeimmät testitulokset on koostettu korkeakouluittain seuraavaan taulukkoon. Tuloksista joissakin Kyllä-merkintä tarkoittaa testin ilmoittamia virheitä tai huonoa ratkaisua (Merkistöristiriitoja, Kiinteä layout, Kiinteä tekstin koko ja Taulukkotaitto), joissakin kriteereistä hyväksyttyä tulosta (Validi HTML, Validi CSS-syntaksi, Pääotsikko). Taulukossa Ei-merkintä kohdissa, Merkistöristiriitoja, kiinteä layout jne. kertoo vain, että testi ei havainnut sivulla etsittyjä ongelmia. Tulos ei merkitse takuuta testatun ominaisuuden virheettömyydestä. Katso tarkempi kuvaus oman korkeakoulusi osalta: korkeakoulukohtainen yhteenveto oleellisimmista teknisistä virheistä.

Aivan kaikista sivuista ei syystä tai toisesta pystytty tekemään kaikkia testejä. Jos sivun testaaminen ei onnistu, se on yleensä merkki siitä, että sivussa on jotain pielessä. Joidenkin sivujen kohdalla tuli esille myös testiohjelman puutteita. "-"-merkintä taulukossa kertoo, että kyseisen kohdan tulokset puuttuvat.

Dokumenttityyppi ja merkistö -tiedot kerättiin suoraan W3C Markup Validatorin raportista. W3C Markup Validator tarkasti tietysti myös dokumentin validiuden. CSS-validaattorin raportista kerättiin tieto dokumentin CSS-kielen oikeellisuudesta. CSS-validaattorin raportista ja dokumentin CSS-tiedostoja tarkastelemalla pääteltiin subjektiivisesti, onko sivulla käytetty kiinteää layoutia ja kiinteää tekstin kokoa. Välillä tämä tarkistettiin sivulta manuaalisesti. MobileOK -testi antoi tiedot mobileOK pisteistä: hylättyjen, hyväksyttyjen sekä varoituksin testin läpäisseiden kohtien lukumäärästä. Lisäksi mobileOK kertoi, onko dokumentissa merkistöristiriitoja sekä käytetäänkö sivulla taulukkotaittoa. Semantic extractoria käytettiin ainoastaan pääotsikon etsimiseen. Valitettavasti Semantic extractor ei kyennyt tarkastamaan 26 sivua, joten niistä tieto jouduttiin noutamaan käsityönä.

Ehkä jonkinlaista laadun tasaisuutta voi kuvata yhdistämällä 2009 tuloksia ja Testitulosten yhteenvetotaulukko 2008 esittämiä ongelmia kohdista merkistöristiriidat, HTML:n ja CSS:n validius, kiinteä layout ja tekstin koko sekä pääotsikko ja taulukkotaitto. Vähimmillä ongelmapisteillä selviävät Jyväskylän ja Turun yliopiston aloitussivut, joille kummallekin kertyy 4 kehittämisenpaikkaa. Turun yliopiston tuloksen voi ajatella olevan laadultaan nouseva koska 2009 kehittämistä on vain yhdessä kohdassa, HTML-validiteetissa. Lisäksi Turun kruunua kirkastavat sivun nopeampi latautuminen ja vähemmät WCAG 1.0 virhekohdat.

Lähinnä seuraavat Kemi-Tornio ammattikorkeakoulu (1+3 +2 puuttuvaa tietoa), Kuvataideakatemia (2+4) ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (4+2), minkä jälkeen 7 ongelmakohdan korkeakouluja onkin jo kymmenkunta.

Automaattitestituloksien koostetaulukko 2009
Korkeakoulu Dokumenttityyppi Merkistö Merkistöristiriitoja Validi HTML Validi CSS-syntaksi Kiinteä layout Pääotsikko (h1) Kiinteä tekstin koko Taulukkotaitto MobileOK Hylätty MobileOK Hyväksytty MobileOK Varoituksia MobileOK Pisteet
www.abo.fi HTML 4.01 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei 4 21 0 80
www.arcada.fi XHTML 1.0 Transitional UTF-8 Ei Ei Ei Kyllä Useita Kyllä Ei 8 17 13 59
www.cop.fi HTML 4.01 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä 12 13 11 38
www.cop.fi/sve HTML 4.01 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä 11 14 12 42
www.diak.fi HTML 4.01 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä 13 13 14 37
www.ha.ax HTML 4.01 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei 8 16 17 62
www.haaga-helia.fi XHTML 1.0 Transitional UTF-8 - Ei Ei Ei Ei Ei - - - - -
www.haaga-helia.fi/sv XHTML 1.0 Transitional UTF-8 - Ei Ei Ei Ei Ei - - - - -
www.hamk.fi - - Ei - Ei Kyllä Ei Ei Kyllä 8 18 13 48
www.hanken.fi XHTML 1.0 Transitional ISO-8859-1 Ei Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Ei 7 18 17 65
www.helsinki.fi/universitetet XHTML 1.0 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei 8 17 12 58
www.helsinki.fi/yliopisto XHTML 1.0 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei 8 17 12 58
www.hse.fi XHTML 1.0 Transitional UTF-8 Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei 8 17 9 70
www.humak.edu - - Ei - Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei 5 20 9 79
www.innovaatioyliopisto.info HTML 4.01 Strict UTF-8 Ei Ei Ei Kyllä Useita Ei Ei 6 19 6 83
www.jamk.fi XHTML 1.1 UTF-8 Ei Ei Ei Kyllä Useita Kyllä Ei 6 19 8 73
www.jyu.fi XHTML 1.0 Transitional UTF-8 Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei 6 19 12 71
www.kajak.fi XHTML 1.0 Transitional UTF-8 Kyllä Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei 10 16 17 52
www.kuva.fi XHTML 1.0 Transitional UTF-8 Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei 5 21 9 80
www.kuva.fi (ruotsiksi) XHTML 1.0 Transitional UTF-8 Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei 5 20 8 81
www.lamk.fi HTML 4.01 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 10 15 11 50
www.laurea.fi XHTML 1.0 Transitional UTF-8 - Ei Ei Ei Useita Ei - - - - -
www.lut.fi HTML 4.01 Transitional UTF-8 - Ei Ei Kyllä Ei Kyllä - - - - -
www.metropolia.fi XHTML 1.0 Transitional ISO-8859-1 - Kyllä Ei Kyllä Useita Kyllä - - - - -
www.mikkeliamk.fi HTML 4.01 Transitional ISO-8859-1 - Ei Ei Kyllä Ei Kyllä - - - - -
www.mpkk.fi HTML 4.01 Transitional UTF-8 Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä - 12 13 15 33
www.ncp.fi HTML 4.01 Frameset ISO-8859-1 Kyllä Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 4 21 3 73
www.novia.fi XHTML 1.0 Transitional WINDOWS-1252 Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä 12 13 12 33
www.oamk.fi XHTML 1.0 Transitional ISO-8859-1 - Ei Ei Kyllä Useita Kyllä - - - - -
www.oulu.fi/yliopisto HTML 4.01 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Kyllä 11 14 10 44
www.piramk.fi HTML 4.01 Strict UTF-8 Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä 12 13 14 42
www.polamk.fi HTML 4.01 Transitional ISO-8859-1 Ei Ei Ei Kyllä Useita Ei Kyllä 8 16 12 59
www.polamk.fi (ruotsiksi) HTML 4.01 Transitional ISO-8859-1 Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä 8 16 13 60
www.pspt.fi HTML 4.01 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei 5 20 4 75
www.puv.fi XHTML 1.0 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Ei Ei Kyllä Ei Kyllä 12 13 10 38
www.puv.fi/sv XHTML 1.0 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Ei Ei Kyllä Ei Kyllä 12 13 10 39
www.ramk.fi HTML 4.01 Transitional WINDOWS-1252 Ei Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä 12 14 17 33
www.samk.fi XHTML 1.1 UTF-8 Ei Kyllä Ei Kyllä Useita Kyllä Kyllä 9 16 11 45
www.saimia.fi XHTML 1.0 Transitional UTF-8 Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä 10 15 15 56
www.seamk.fi XHTML 1.0 Transitional UTF-8 Kyllä Ei Ei Kyllä Useita Ei Kyllä 11 13 16 54
www.siba.fi XHTML 1.0 Strict ISO-8859-1 Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei 9 17 13 64
www.siba.fi/sv XHTML 1.0 Strict ISO-8859-1 Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei 9 17 12 67
www.taik.fi XHTML 1.0 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Ei 7 18 14 47
www.taik.fi/sv XHTML 1.0 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Ei 8 17 14 47
www.teak.fi XHTML 1.0 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä 12 13 19 30
www.teak.fi/swe XHTML 1.0 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä 12 14 20 30
www.tkk.fi XHTML 1.0 Transitional UTF-8 Ei Ei Ei Kyllä Useita Ei Ei 6 19 11 78
www.tkk.fi (ruotsiksi) XHTML 1.0 Transitional UTF-8 Ei Ei Ei Kyllä Useita Ei Ei 4 22 12 87
www.tokem.fi HTML 4.01 Transitional WINDOWS-1252 - Ei Ei Ei Kyllä Kyllä - - - - -
www.tpu.fi XHTML 1.0 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei 10 16 16 40
www.tse.fi XHTML 1.0 Strict UTF-8 Ei Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä 11 15 14 40
www.turkuamk.fi XHTML 1.0 Transitional UTF-8 Ei Ei Ei Kyllä Useita Kyllä Kyllä 10 16 12 55
www.tut.fi HTML 4.01 Transitional ISO-8859-1 Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä 10 16 13 44
www.ulapland.fi HTML 4.01 Transitional ISO-8859-1 - Ei - Kyllä Ei Ei - - - - -
www.uta.fi HTML 4.01 Strict ISO-8859-1 Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Ei 9 16 10 62
www.utu.fi XHTML 1.0 Strict UTF-8 Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Ei 6 20 11 74
www.uwasa.fi XHTML 1.0 Transitional UTF-8 Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Ei Kyllä 9 16 14 52