ESOK-hanke 2006-2011

Kooste MobileOK testien tuloksista

MobileOK-ohjelma W3C mobileOK Basic Checker arvioi useilla testeillä verkkosivun perustason toimivuutta mobiililaitteissa kuten kännyköissä. Tällä sivulla on tiivistelmä korkeakoulujen aloitussivujen testituloksista.

Tarkemmin ohjelmaan sisältyvistä testeistä voi lukea W3C mobileOK Basic Tests 1.0-dokumentista. Parhaan selvyyden oman sivustonsa toimivuudesta saa testaamalla itse sivujaan ohjelmalla ja, jos mahdollista erilaisilla mobiililaitteilla ja selaimilla. Tässä esitetty testitulosten tiivistelmä ei sisällä selvennyksiä, joten on eduksi, jos lukija on perehtynyt verkkotekniikoihin.


Arvioidut aloitussivutwww.abo.fi

Mobile

 • pisteet: 80/100
 • 4 testiä hylätty (25:stä)
 • 21 testiä läpäisty (25:stä)

Virheet

 • Dokumentti käyttää merkintäkielellä toteutettua uudelleenohjausta.
 • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
 • Content-type-otsikossa määritellään jokin muu merkistö kuin UTF-8
 • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
 • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumentti käyttää ei-XML dokumenttityyppiä.

www.arcada.fi

Mobile

 • pisteet: 59/100
 • 17 testiä läpäisty (26:sta)
 • 8 testiä hylätty (26:sta)
 • 13 varoitusta

Virheet

 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Tyylitiedosto ei ole validia CSS:ää.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
 • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
 • HTTP koodi 4xx, muu kuin 404 tai 401, vastaanotettu
 • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • alt-attribuutti puuttuu.
 • Dokumentin merkinnän koko (21200 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (112288 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 21200, Kuvat: 50278, Tyylitiedostot: 40810, Uudelleenohjaukset 0)
 • Sivulla on pop-up-ikkuna.

www.cop.fi

Mobile

 • pisteet: 38/100
 • 13 testiä läpäisty (26:sta)
 • 12 testiä hylätty (26:sta)
 • 11 varoitusta

Virheet

 • HTTP Content-otsikko ei määrittele merkistökoodausta, eikä mitään koodausta ole määritelty XML deklaraatiossa
 • HTTP Content-Type otsikko ei määrittele merkistökoodausta, mutta se määrittelee mediatyypin, joka alkaa "text" ja sivulla ei ole metaelementtiä http-equiv-attribuutilla, jossa määriteltäisiin UTF-8 merkistökoodaus
 • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
 • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
 • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
 • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Epävalidi HTTP vastaus vastaanotettu.
 • Korkeus tai leveys on määritelty pikseleissä.
 • korkeus tai leveys on määritelty kuvan oikeaa korkeutta tai leveyttä suuremmaksi
 • usemap-ominaisuus havaittu.
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • alt-attribuutti puuttuu.
 • Dokumentin merkinnän koko (19662 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (320391 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 19662, Kuvat: 296136, Tyylitiedostot: 4593)
 • Sivulla on pop-up-ikkuna.
 • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u
 • style-attribuuttia on käytetty
 • Tyylitiedosto sisältää virheellisiä sääntöjä, ominaisuuksia tai arvoja.
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
 • Taulukon alkio sisältää vain kuvan, jonka mitat ovat 2x2 tai pienempi
 • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

www.cop.fi_sve

Mobile

 • pisteet: 42/100
 • 14 testiä läpäisty (25:stä)
 • 11 testiä hylätty (25:stä)
 • 12 varoitusta

Virheet

 • HTTP Content-otsikko ei määrittele merkistökoodausta, eikä mitään koodausta ole määritelty XML deklaraatiossa
 • HTTP Content-Type otsikko ei määrittele merkistökoodausta, mutta se määrittelee mediatyypin, joka alkaa "text" ja sivulla ei ole metaelementtiä http-equiv-attribuutilla, jossa määriteltäisiin UTF-8 merkistökoodaus
 • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
 • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
 • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
 • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Korkeus tai leveys on määritelty pikseleissä.
 • korkeus tai leveys on määritelty kuvan oikeaa korkeutta tai leveyttä suuremmaksi
 • usemap-ominaisuus havaittu.
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • alt-attribuutti puuttuu.
 • Dokumentin merkinnän koko (16536 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (255846 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 16536, Kuvat: 234572, Tyylitiedostot: 4593, Uudelleenohjaukset 145)
 • Sivulla on pop-up-ikkuna.
 • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u
 • style-attribuuttia on käytetty
 • Tyylitiedosto sisältää virheellisiä sääntöjä, ominaisuuksia tai arvoja.
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
 • Taulukon alkio sisältää vain kuvan, jonka mitat ovat 2x2 tai pienempi
 • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

www.diak.fi

Mobile

 • pisteet: 37/100
 • 13 testiä läpäisty (26:sta)
 • 13 testiä hylätty (26:sta)
 • 14 varoitusta

Virheet

 • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
 • Content-type-otsikossa määritellään jokin muu merkistö kuin UTF-8
 • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
 • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
 • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
 • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
 • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
 • usemap-ominaisuus havaittu.
 • input-elementti, jonka type-attribuutti on "input" löydetty
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • alt-attribuutti puuttuu.
 • Dokumentin merkinnän koko (17311 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (149633 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 17311, Kuvat: 126367, Tyylitiedostot: 5955)
 • Sivulla on pop-up-ikkuna.
 • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u
 • style-attribuuttia on käytetty
 • Tyylitiedosto sisältää virheellisiä sääntöjä, ominaisuuksia tai arvoja.
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
 • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

www.ha.ax

Mobile

 • pisteet: 62/100
 • 16 testiä läpäisty (26:sta)
 • 8 testiä hylätty (26:sta)
 • 17 varoitusta

Virheet

 • HTTP Content-otsikko ei määrittele merkistökoodausta, eikä mitään koodausta ole määritelty XML deklaraatiossa
 • HTTP Content-Type otsikko ei määrittele merkistökoodausta, mutta se määrittelee mediatyypin, joka alkaa "text" ja sivulla ei ole metaelementtiä http-equiv-attribuutilla, jossa määriteltäisiin UTF-8 merkistökoodaus
 • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
 • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumentti käyttää ei-XML dokumenttityyppiä.
 • HTTP koodi 4xx, muu kuin 404 tai 401, vastaanotettu
 • HTTP koodi 401 vastaanotettu ulkoiselle resurssille
 • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • Dokumentin merkinnän koko (12735 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (21972 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 12735, Kuvat: 9237, Tyylitiedostot: 0)
 • Sivulla on pop-up-ikkuna.
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.

www.haaga_helia.fi

Sivua ei pystytty testaamaan.

www.haaga_helia.fi_sv

Sivua ei pystytty testaamaan.

www.hamk.fi

Mobile

 • pisteet: 48/100
 • 18 testiä läpäisty (26:sta)
 • 8 testiä hylätty (26:sta)
 • 13 varoitusta

Virheet

 • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Sivulla on kuv(i)a, jotka ovat muuta muotoa kuin jpeg tai gif.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
 • korkeus tai leveys on määritelty kuvan oikeaa korkeutta tai leveyttä suuremmaksi
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • Dokumentti sisältää frame, frameset tai iframe -elementin
 • Dokumentin merkinnän koko (26741 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (175026 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 26741, Kuvat: 137377, Tyylitiedostot: 10607, Uudelleenohjaukset 301)
 • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u
 • style-attribuuttia on käytetty
 • Tyylitiedosto sisältää virheellisiä sääntöjä, ominaisuuksia tai arvoja.
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
 • Taulukon alkio sisältää vain kuvan, jonka mitat ovat 2x2 tai pienempi
 • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

www.hanken.fi

Mobile

 • pisteet: 65/100
 • 18 testiä läpäisty (25:stä)
 • 7 testiä hylätty (25:stä)
 • 17 varoitusta

Virheet

 • HTTP Content-otsikko ei määrittele merkistökoodausta, eikä mitään koodausta ole määritelty XML deklaraatiossa
 • HTTP Content-Type otsikko ei määrittele merkistökoodausta, mutta se määrittelee mediatyypin, joka alkaa "text" ja sivulla ei ole metaelementtiä http-equiv-attribuutilla, jossa määriteltäisiin UTF-8 merkistökoodaus
 • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
 • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Sivulla on kuv(i)a, jotka ovat muuta muotoa kuin jpeg tai gif.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
 • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
 • input-elementti, jonka type-attribuutti on "input" löydetty
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • alt-attribuutti puuttuu.
 • Dokumentin merkinnän koko (15897 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (89954 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 15897, Kuvat: 56094, Tyylitiedostot: 17751, Uudelleenohjaukset 212)

www.helsinki.fi_universitetet

Mobile

 • pisteet: 58/100
 • 17 testiä läpäisty (25:stä)
 • 8 testiä hylätty (25:stä)
 • 12 varoitusta

Virheet

 • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
 • HTTP Content-otsikko ei määrittele merkistökoodausta, eikä mitään koodausta ole määritelty XML deklaraatiossa
 • HTTP Content-Type otsikko ei määrittele merkistökoodausta, mutta se määrittelee mediatyypin, joka alkaa "text" ja sivulla ei ole metaelementtiä http-equiv-attribuutilla, jossa määriteltäisiin UTF-8 merkistökoodaus
 • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
 • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
 • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Tyylitiedosto ei ole validia CSS:ää.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
 • input-elementti, jonka type-attribuutti on "input" löydetty
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • alt-attribuutti sisältää vain välilyöntejä
 • Dokumentin merkinnän koko (10616 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (69019 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 10616, Kuvat: 45073, Tyylitiedostot: 13089, Uudelleenohjaukset 241)
 • Sivulla on pop-up-ikkuna.

www.helsinki.fi_yliopisto

Mobile

 • pisteet: 58/100
 • 17 testiä läpäisty (25:stä)
 • 8 testiä hylätty (25:stä)
 • 12 varoitusta

Virheet

 • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
 • HTTP Content-otsikko ei määrittele merkistökoodausta, eikä mitään koodausta ole määritelty XML deklaraatiossa
 • HTTP Content-Type otsikko ei määrittele merkistökoodausta, mutta se määrittelee mediatyypin, joka alkaa "text" ja sivulla ei ole metaelementtiä http-equiv-attribuutilla, jossa määriteltäisiin UTF-8 merkistökoodaus
 • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
 • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
 • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Tyylitiedosto ei ole validia CSS:ää.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
 • input-elementti, jonka type-attribuutti on "input" löydetty
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • alt-attribuutti sisältää vain välilyöntejä
 • Dokumentin merkinnän koko (11188 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (69587 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 11188, Kuvat: 45073, Tyylitiedostot: 13089, Uudelleenohjaukset 237)
 • Sivulla on pop-up-ikkuna.

www.hse.fi

Mobile

 • pisteet: 70/100
 • 17 testiä läpäisty (26:sta)
 • 8 testiä hylätty (26:sta)
 • 9 varoitusta

Virheet

 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
 • Epävalidi HTTP vastaus vastaanotettu.
 • HTTP koodi 3xx (Redirection) vastaanotettu ja HTTP Location -otsikko osoittaa suhteelliseen URIin.
 • HTTP koodi 401 vastaanotettu ulkoiselle resurssille
 • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
 • Yli 25% sivun merkeistä on epäolennaisia (välilyöntejä tai kommentteja)
 • alt-attribuutti puuttuu.
 • Dokumentin merkinnän koko (11270 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (69903 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 11270, Kuvat: 58008, Tyylitiedostot: 0, Uudelleenohjaukset 625)
 • Sivulla on pop-up-ikkuna.
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.

www.humak.edu

Mobile

 • pisteet: 79/100
 • 20 testiä läpäisty (25:stä)
 • 5 testiä hylätty (25:stä)
 • 9 varoitusta

Virheet

 • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
 • HTTP Content-otsikko ei määrittele merkistökoodausta, eikä mitään koodausta ole määritelty XML deklaraatiossa
 • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
 • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
 • Dokumentin merkinnän koko (11484 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (20670 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 11484, Kuvat: 9186, Tyylitiedostot: 0)

www.innovaatioyliopisto.info

Mobile

 • pisteet: 83/100
 • 19 testiä läpäisty (25:stä)
 • 6 testiä hylätty (25:stä)
 • 6 varoitusta

Virheet

 • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumentti käyttää ei-XML dokumenttityyppiä.
 • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • alt-attribuutti puuttuu.
 • Sivun koko (99003 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 10114, Kuvat: 88889, Tyylitiedostot: 0)

www.jamk.fi

Mobile

 • pisteet: 73/100
 • 19 testiä läpäisty (25:stä)
 • 6 testiä hylätty (25:stä)
 • 8 varoitusta

Virheet

 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
 • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
 • input-elementti, jonka type-attribuutti on "input" löydetty
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • Dokumentin merkinnän koko (12717 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (135182 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 12717, Kuvat: 122465, Tyylitiedostot: 0)
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.

www.jyu.fi

Mobile

 • pisteet: 71/100
 • 19 testiä läpäisty (25:stä)
 • 6 testiä hylätty (25:stä)
 • 12 varoitusta

Virheet

 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Kuva ei ole väitettyä formaattia
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
 • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
 • korkeus tai leveys on määritelty kuvan oikeaa korkeutta tai leveyttä suuremmaksi
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • Yli 25% sivun merkeistä on epäolennaisia (välilyöntejä tai kommentteja)
 • Dokumentin merkinnän koko (50022 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (57117 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 50022, Kuvat: 7095, Tyylitiedostot: 0)
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.

www.kajak.fi

Mobile

 • pisteet: 52/100
 • 16 testiä läpäisty (26:sta)
 • 10 testiä hylätty (26:sta)
 • 17 varoitusta

Virheet

 • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Sivulla on kuv(i)a, jotka ovat muuta muotoa kuin jpeg tai gif.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
 • Korkeus tai leveys on määritelty pikseleissä.
 • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • alt-attribuutti puuttuu.
 • "javascript:" linkkiä on käytetty
 • Dokumentissa käytetään scriptausta
 • Dokumentin merkinnän koko (66384 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (414354 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 66384, Kuvat: 332121, Tyylitiedostot: 0, Uudelleenohjaukset 15849)
 • Sivulla on pop-up-ikkuna.
 • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u
 • style-attribuuttia on käytetty
 • Tyylitiedosto sisältää virheellisiä sääntöjä, ominaisuuksia tai arvoja.
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.

www.kuva.fi

Mobile

 • pisteet: 80/100
 • 21 testiä läpäisty (26:sta)
 • 5 testiä hylätty (26:sta)
 • 9 varoitusta

Virheet

 • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • Yli 25% sivun merkeistä on epäolennaisia (välilyöntejä tai kommentteja)
 • Sivun koko (165814 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 6503, Kuvat: 157479, Tyylitiedostot: 1648, Uudelleenohjaukset 184)

www.kuva.fi_portal_svenska

Mobile

 • pisteet: 81/100
 • 20 testiä läpäisty (25:stä)
 • 5 testiä hylätty (25:stä)
 • 8 varoitusta

Virheet

 • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • Yli 25% sivun merkeistä on epäolennaisia (välilyöntejä tai kommentteja)
 • Sivun koko (98611 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 5732, Kuvat: 91133, Tyylitiedostot: 1746)

www.lamk.fi

Mobile

 • pisteet: 50/100
 • 15 testiä läpäisty (25:stä)
 • 10 testiä hylätty (25:stä)
 • 11 varoitusta

Virheet

 • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
 • Content-type-otsikossa määritellään jokin muu merkistö kuin UTF-8
 • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
 • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
 • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
 • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
 • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
 • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
 • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
 • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
 • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
 • Dokumentin merkinnän koko (11486 tavua) ylittää 10 kilotavua
 • Sivun koko (79582 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 11486, Kuvat: 55873, Tyylitiedostot: 12223)
 • Sivulla on pop-up-ikkuna.
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
 • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
 • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

www.laurea.fi

Sivua ei pystytty testaamaan.

www.lut.fi

Sivua ei pystytty testaamaan.

  www.metropolia.fi

  Sivua ei pystytty testaamaan.

  www.mikkeliamk.fi

  Sivua ei pystytty testaamaan.

  www.mpkk.fi

  Mobile

  • pisteet: 33/100
  • 13 testiä läpäisty (26:sta)
  • 12 testiä hylätty (26:sta)
  • 15 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
  • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Tyylitiedostoa ei tarjota mediatyypissä "text/css"
  • Sivulla on kuv(i)a, jotka ovat muuta muotoa kuin jpeg tai gif.
  • Kuva ei ole väitettyä formaattia
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • Epävalidi HTTP vastaus vastaanotettu.
  • HTTP koodi 3xx (Redirection) vastaanotettu ja HTTP Location -otsikko osoittaa suhteelliseen URIin.
  • HTTP koodi 404 tai 5xx vastaanotettu ulkoiselle resurssille
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • korkeus tai leveys on määritelty kuvan oikeaa korkeutta tai leveyttä suuremmaksi
  • usemap-ominaisuus havaittu.
  • input-elementti, jonka type-attribuutti on "input" löydetty
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • Dokumentin merkinnän koko (31466 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (101060 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 31466, Kuvat: 62623, Tyylitiedostot: 6971, Uudelleenohjaukset 0)
  • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u
  • style-attribuuttia on käytetty
  • Dokumentti käyttää yhtä seuraavista elementeistä: of b, big, i, small, sub, sup tai tt
  • Tyylitiedosto sisältää virheellisiä sääntöjä, ominaisuuksia tai arvoja.
  • Taulukon alkio sisältää vain kuvan, jonka mitat ovat 2x2 tai pienempi
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

  www.ncp.fi

  Mobile

  • pisteet: 73/100
  • 21 testiä läpäisty (25:stä)
  • 4 testiä hylätty (25:stä)
  • 3 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
  • HTTP Content-otsikko ei määrittele merkistökoodausta, eikä mitään koodausta ole määritelty XML deklaraatiossa
  • HTTP Content-Type otsikko ei määrittele merkistökoodausta, mutta se määrittelee mediatyypin, joka alkaa "text" ja sivulla ei ole metaelementtiä http-equiv-attribuutilla, jossa määriteltäisiin UTF-8 merkistökoodaus
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää ei-XML dokumenttityyppiä.
  • Dokumentti sisältää frame, frameset tai iframe -elementin

  www.novia.fi

  Mobile

  • pisteet: 33/100
  • 13 testiä läpäisty (25:stä)
  • 12 testiä hylätty (25:stä)
  • 12 varoitusta

  Virheet

  • HTTP Content-otsikko ei määrittele merkistökoodausta, eikä mitään koodausta ole määritelty XML deklaraatiossa
  • HTTP Content-Type otsikko ei määrittele merkistökoodausta, mutta se määrittelee mediatyypin, joka alkaa "text" ja sivulla ei ole metaelementtiä http-equiv-attribuutilla, jossa määriteltäisiin UTF-8 merkistökoodaus
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Kuva ei ole väitettyä formaattia
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • Yli kahden pikselin kokoinen läpinäkyvä kuva löydetty
  • Sivulla on enemmän kuin yksi läpinäkyvä kuva
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • usemap-ominaisuus havaittu.
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • Dokumentin merkinnän koko (33458 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (162880 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 33458, Kuvat: 123873, Tyylitiedostot: 5549)
  • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u
  • style-attribuuttia on käytetty
  • Tyylitiedosto sisältää virheellisiä sääntöjä, ominaisuuksia tai arvoja.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Taulukon alkio sisältää vain kuvan, jonka mitat ovat 2x2 tai pienempi
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

  www.oamk.fi

  Sivua ei pystytty testaamaan.

  www.oulu.fi_yliopisto

  Mobile

  • pisteet: 44/100
  • 14 testiä läpäisty (26:sta)
  • 11 testiä hylätty (26:sta)
  • 10 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
  • HTTP Content-otsikko ei määrittele merkistökoodausta, eikä mitään koodausta ole määritelty XML deklaraatiossa
  • HTTP Content-Type otsikko ei määrittele merkistökoodausta, mutta se määrittelee mediatyypin, joka alkaa "text" ja sivulla ei ole metaelementtiä http-equiv-attribuutilla, jossa määriteltäisiin UTF-8 merkistökoodaus
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää ei-XML dokumenttityyppiä.
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • Epävalidi HTTP vastaus vastaanotettu.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • Dokumentin merkinnän koko (37756 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (194739 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 37756, Kuvat: 149364, Tyylitiedostot: 7318, Uudelleenohjaukset 301)
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

  www.piramk.fi

  Mobile

  • pisteet: 42/100
  • 13 testiä läpäisty (26:sta)
  • 12 testiä hylätty (26:sta)
  • 14 varoitusta

  Virheet

  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää ei-XML dokumenttityyppiä.
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • Epävalidi HTTP vastaus vastaanotettu.
  • HTTP koodi 3xx (Redirection) vastaanotettu ja HTTP Location -otsikko osoittaa suhteelliseen URIin.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • korkeus tai leveys on määritelty kuvan oikeaa korkeutta tai leveyttä suuremmaksi
  • usemap-ominaisuus havaittu.
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • Dokumentin merkinnän koko (17200 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (397667 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 17200, Kuvat: 348963, Tyylitiedostot: 31504)
  • Sivulla on pop-up-ikkuna.
  • Taulukon alkio sisältää vain kuvan, jonka mitat ovat 2x2 tai pienempi
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

  www.polamk.fi

  Mobile

  • pisteet: 59/100
  • 16 testiä läpäisty (26:sta)
  • 8 testiä hylätty (26:sta)
  • 12 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Tyylitiedostoa ei tarjota mediatyypissä "text/css"
  • Sivulla on kuv(i)a, jotka ovat muuta muotoa kuin jpeg tai gif.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Epävalidi HTTP vastaus vastaanotettu.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • korkeus tai leveys on määritelty kuvan oikeaa korkeutta tai leveyttä suuremmaksi
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • Dokumentin merkinnän koko (20791 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (50465 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 20791, Kuvat: 18584, Tyylitiedostot: 11090)
  • Sivulla on pop-up-ikkuna.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Taulukon alkio sisältää vain kuvan, jonka mitat ovat 2x2 tai pienempi

  www.polamk.fi_poliisi_poliisioppilaitos_home.nsf_pages_indexsve

  Mobile

  • pisteet: 60/100
  • 16 testiä läpäisty (26:sta)
  • 8 testiä hylätty (26:sta)
  • 13 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Tyylitiedostoa ei tarjota mediatyypissä "text/css"
  • Sivulla on kuv(i)a, jotka ovat muuta muotoa kuin jpeg tai gif.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Epävalidi HTTP vastaus vastaanotettu.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • korkeus tai leveys on määritelty kuvan oikeaa korkeutta tai leveyttä suuremmaksi
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • Dokumentin merkinnän koko (16202 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (48171 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 16202, Kuvat: 20879, Tyylitiedostot: 11090)
  • Sivulla on pop-up-ikkuna.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Taulukon alkio sisältää vain kuvan, jonka mitat ovat 2x2 tai pienempi

  www.pspt.fi

  Mobile

  • pisteet: 75/100
  • 20 testiä läpäisty (25:stä)
  • 5 testiä hylätty (25:stä)
  • 4 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentti käyttää merkintäkielellä toteutettua uudelleenohjausta.
  • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
  • HTTP Content-otsikko ei määrittele merkistökoodausta, eikä mitään koodausta ole määritelty XML deklaraatiossa
  • HTTP Content-Type otsikko ei määrittele merkistökoodausta, mutta se määrittelee mediatyypin, joka alkaa "text" ja sivulla ei ole metaelementtiä http-equiv-attribuutilla, jossa määriteltäisiin UTF-8 merkistökoodaus
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u

  www.puv.fi

  Mobile

  • pisteet: 38/100
  • 13 testiä läpäisty (26:sta)
  • 12 testiä hylätty (26:sta)
  • 10 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
  • Content-type-otsikossa määritellään jokin muu merkistö kuin UTF-8
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • HTTP koodi 404 tai 5xx vastaanotettu liitetylle resurssille
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • input-elementti, jonka type-attribuutti on "input" löydetty
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • Dokumentin merkinnän koko (15480 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (95528 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 15480, Kuvat: 72972, Tyylitiedostot: 7076, Uudelleenohjaukset 0)
  • Sivulla on pop-up-ikkuna.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

  www.puv.fi_sv

  Mobile

  • pisteet: 39/100
  • 13 testiä läpäisty (26:sta)
  • 12 testiä hylätty (26:sta)
  • 10 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
  • Content-type-otsikossa määritellään jokin muu merkistö kuin UTF-8
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • HTTP koodi 404 tai 5xx vastaanotettu liitetylle resurssille
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • input-elementti, jonka type-attribuutti on "input" löydetty
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • Dokumentin merkinnän koko (15023 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (52602 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 15023, Kuvat: 30211, Tyylitiedostot: 7076, Uudelleenohjaukset 292)
  • Sivulla on pop-up-ikkuna.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

  www.ramk.fi

  Mobile

  • pisteet: 33/100
  • 14 testiä läpäisty (26:sta)
  • 12 testiä hylätty (26:sta)
  • 17 varoitusta

  Virheet

  • HTTP Content-otsikko ei määrittele merkistökoodausta, eikä mitään koodausta ole määritelty XML deklaraatiossa
  • HTTP Content-Type otsikko ei määrittele merkistökoodausta, mutta se määrittelee mediatyypin, joka alkaa "text" ja sivulla ei ole metaelementtiä http-equiv-attribuutilla, jossa määriteltäisiin UTF-8 merkistökoodaus
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Tyylitiedosto ei ole validia CSS:ää.
  • Sivulla on kuv(i)a, jotka ovat muuta muotoa kuin jpeg tai gif.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • korkeus tai leveys on määritelty kuvan oikeaa korkeutta tai leveyttä suuremmaksi
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • "javascript:" linkkiä on käytetty
  • Dokumentissa käytetään scriptausta
  • Elementti käyttää event-attribuuttia
  • Dokumentin merkinnän koko (27476 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (162517 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 27476, Kuvat: 129743, Tyylitiedostot: 5147, Uudelleenohjaukset 151)
  • Sivulla on pop-up-ikkuna.
  • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u
  • style-attribuuttia on käytetty
  • Dokumentti käyttää yhtä seuraavista elementeistä: of b, big, i, small, sub, sup tai tt
  • Tyylitiedosto sisältää virheellisiä sääntöjä, ominaisuuksia tai arvoja.
  • Taulukon alkio sisältää vain kuvan, jonka mitat ovat 2x2 tai pienempi
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

  www.samk.fi

  Mobile

  • pisteet: 45/100
  • 16 testiä läpäisty (25:stä)
  • 9 testiä hylätty (25:stä)
  • 11 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • Korkeus tai leveys on määritelty pikseleissä.
  • input-elementti, jonka type-attribuutti on "input" löydetty
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • "javascript:" linkkiä on käytetty
  • Dokumentissa käytetään scriptausta
  • Elementti käyttää event-attribuuttia
  • Dokumentin merkinnän koko (19656 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (686835 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 19656, Kuvat: 667179, Tyylitiedostot: 0)
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

  www.scp.fi

  Mobile

  • pisteet: 56/100
  • 15 testiä läpäisty (26:sta)
  • 10 testiä hylätty (26:sta)
  • 15 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Sivulla on kuv(i)a, jotka ovat muuta muotoa kuin jpeg tai gif.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • HTTP koodi 404 tai 5xx vastaanotettu liitetylle resurssille
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • input-elementti, jonka type-attribuutti on "input" löydetty
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • "javascript:" linkkiä on käytetty
  • Dokumentissa käytetään scriptausta
  • Elementti käyttää event-attribuuttia
  • Sivun koko (138264 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 9578, Kuvat: 108884, Tyylitiedostot: 19126, Uudelleenohjaukset 676)
  • Sivulla on pop-up-ikkuna.
  • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u
  • style-attribuuttia on käytetty
  • Tyylitiedosto sisältää virheellisiä sääntöjä, ominaisuuksia tai arvoja.

  www.seamk.fi

  Mobile

  • pisteet: 54/100
  • 13 testiä läpäisty (26:sta)
  • 11 testiä hylätty (26:sta)
  • 16 varoitusta

  Virheet

  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Sivulla on kuv(i)a, jotka ovat muuta muotoa kuin jpeg tai gif.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • HTTP koodi 4xx, muu kuin 404 tai 401, vastaanotettu
  • HTTP koodi 3xx (Redirection) vastaanotettu ja HTTP Location -otsikko osoittaa suhteelliseen URIin.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • Korkeus tai leveys on määritelty pikseleissä.
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • "javascript:" linkkiä on käytetty
  • Dokumentissa käytetään scriptausta
  • Elementti käyttää event-attribuuttia
  • Dokumentin merkinnän koko (65389 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (218487 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 65389, Kuvat: 132166, Tyylitiedostot: 0, Uudelleenohjaukset 20932)
  • Sivulla on pop-up-ikkuna.
  • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u
  • style-attribuuttia on käytetty
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

  www.siba.fi_fi

  Mobile

  • pisteet: 64/100
  • 17 testiä läpäisty (26:sta)
  • 9 testiä hylätty (26:sta)
  • 13 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
  • Content-type-otsikossa määritellään jokin muu merkistö kuin UTF-8
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • alt-attribuutti sisältää vain välilyöntejä
  • Sivun koko (111644 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 6042, Kuvat: 96883, Tyylitiedostot: 8449, Uudelleenohjaukset 270)
  • Sivulla on pop-up-ikkuna.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.

  www.siba.fi_sv

  Mobile

  • pisteet: 67/100
  • 17 testiä läpäisty (26:sta)
  • 9 testiä hylätty (26:sta)
  • 12 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
  • Content-type-otsikossa määritellään jokin muu merkistö kuin UTF-8
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • Yli 25% sivun merkeistä on epäolennaisia (välilyöntejä tai kommentteja)
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • Sivun koko (54013 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 7119, Kuvat: 38175, Tyylitiedostot: 8449, Uudelleenohjaukset 270)
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.

  www.sydvast.fi

  Sivua ei pystytty testaamaan.

  www.taik.fi

  Mobile

  • pisteet: 47/100
  • 18 testiä läpäisty (25:stä)
  • 7 testiä hylätty (25:stä)
  • 14 varoitusta

  Virheet

  • Content-type-otsikossa määritellään jokin muu merkistö kuin UTF-8
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Tyylitiedosto ei ole validia CSS:ää.
  • Sivulla on kuv(i)a, jotka ovat muuta muotoa kuin jpeg tai gif.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • korkeus tai leveys on määritelty pienemmäksi kuin kyseisen kuvan oikea korkeus tai leveys
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • Dokumentin merkinnän koko (41353 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (847936 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 41353, Kuvat: 768305, Tyylitiedostot: 38278)

  www.taik.fi_sv

  Mobile

  • pisteet: 47/100
  • 17 testiä läpäisty (25:stä)
  • 8 testiä hylätty (25:stä)
  • 14 varoitusta

  Virheet

  • Content-type-otsikossa määritellään jokin muu merkistö kuin UTF-8
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Tyylitiedosto ei ole validia CSS:ää.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • korkeus tai leveys on määritelty pienemmäksi kuin kyseisen kuvan oikea korkeus tai leveys
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • Dokumentin merkinnän koko (33797 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (904812 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 33797, Kuvat: 832737, Tyylitiedostot: 38278, Uudelleenohjaukset 0)
  • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u
  • style-attribuuttia on käytetty
  • Tyylitiedosto sisältää virheellisiä sääntöjä, ominaisuuksia tai arvoja.

  www.teak.fi

  Mobile

  • pisteet: 30/100
  • 13 testiä läpäisty (25:stä)
  • 12 testiä hylätty (25:stä)
  • 19 varoitusta

  Virheet

  • HTTP Content-otsikko ei määrittele merkistökoodausta, eikä mitään koodausta ole määritelty XML deklaraatiossa
  • HTTP Content-Type otsikko ei määrittele merkistökoodausta, mutta se määrittelee mediatyypin, joka alkaa "text" ja sivulla ei ole metaelementtiä http-equiv-attribuutilla, jossa määriteltäisiin UTF-8 merkistökoodaus
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Tyylitiedosto ei ole validia CSS:ää.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • korkeus tai leveys on määritelty pienemmäksi kuin kyseisen kuvan oikea korkeus tai leveys
  • Korkeus tai leveys on määritelty pikseleissä.
  • korkeus tai leveys on määritelty kuvan oikeaa korkeutta tai leveyttä suuremmaksi
  • usemap-ominaisuus havaittu.
  • input-elementti, jonka type-attribuutti on "input" löydetty
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • Dokumentin merkinnän koko (43140 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (114208 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 43140, Kuvat: 53949, Tyylitiedostot: 17119)
  • Sivulla on pop-up-ikkuna.
  • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u
  • style-attribuuttia on käytetty
  • Dokumentti käyttää yhtä seuraavista elementeistä: of b, big, i, small, sub, sup tai tt
  • Tyylitiedosto sisältää virheellisiä sääntöjä, ominaisuuksia tai arvoja.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Taulukon alkio sisältää vain kuvan, jonka mitat ovat 2x2 tai pienempi
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

  www.teak.fi_swe

  Mobile

  • pisteet: 30/100
  • 14 testiä läpäisty (26:sta)
  • 12 testiä hylätty (26:sta)
  • 20 varoitusta

  Virheet

  • HTTP Content-otsikko ei määrittele merkistökoodausta, eikä mitään koodausta ole määritelty XML deklaraatiossa
  • HTTP Content-Type otsikko ei määrittele merkistökoodausta, mutta se määrittelee mediatyypin, joka alkaa "text" ja sivulla ei ole metaelementtiä http-equiv-attribuutilla, jossa määriteltäisiin UTF-8 merkistökoodaus
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Tyylitiedosto ei ole validia CSS:ää.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • korkeus tai leveys on määritelty pienemmäksi kuin kyseisen kuvan oikea korkeus tai leveys
  • Korkeus tai leveys on määritelty pikseleissä.
  • korkeus tai leveys on määritelty kuvan oikeaa korkeutta tai leveyttä suuremmaksi
  • usemap-ominaisuus havaittu.
  • input-elementti, jonka type-attribuutti on "input" löydetty
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • Dokumentin merkinnän koko (43084 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (115042 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 43084, Kuvat: 54693, Tyylitiedostot: 17119, Uudelleenohjaukset 146)
  • Sivulla on pop-up-ikkuna.
  • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u
  • style-attribuuttia on käytetty
  • Dokumentti käyttää yhtä seuraavista elementeistä: of b, big, i, small, sub, sup tai tt
  • Tyylitiedosto sisältää virheellisiä sääntöjä, ominaisuuksia tai arvoja.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Taulukon alkio sisältää vain kuvan, jonka mitat ovat 2x2 tai pienempi
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

  www.tkk.fi

  Mobile

  • pisteet: 78/100
  • 19 testiä läpäisty (26:sta)
  • 6 testiä hylätty (26:sta)
  • 11 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • Epävalidi HTTP vastaus vastaanotettu.
  • HTTP koodi 3xx (Redirection) vastaanotettu ja HTTP Location -otsikko osoittaa suhteelliseen URIin.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • "javascript:" linkkiä on käytetty
  • Dokumentissa käytetään scriptausta
  • Dokumentin merkinnän koko (13427 tavua) ylittää 10 kilotavua

  www.tkk.fi_sv_index

  Mobile

  • pisteet: 87/100
  • 22 testiä läpäisty (26:sta)
  • 4 testiä hylätty (26:sta)
  • 12 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • "javascript:" linkkiä on käytetty
  • Dokumentissa käytetään scriptausta

  www.tokem.fi

  Sivua ei pystytty testaamaan.

  www.tpu.fi

  Mobile

  • pisteet: 40/100
  • 16 testiä läpäisty (26:sta)
  • 10 testiä hylätty (26:sta)
  • 16 varoitusta

  Virheet

  • Content-type-otsikossa määritellään jokin muu merkistö kuin UTF-8
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei sisällä DOCTYPE-määritystä.
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Tyylitiedosto ei ole validia CSS:ää.
  • Sivulla on kuv(i)a, jotka ovat muuta muotoa kuin jpeg tai gif.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • input-elementti, jonka type-attribuutti on "input" löydetty
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • Yli 25% sivun merkeistä on epäolennaisia (välilyöntejä tai kommentteja)
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • "javascript:" linkkiä on käytetty
  • Dokumentissa käytetään scriptausta
  • Elementti käyttää event-attribuuttia
  • Dokumentin merkinnän koko (61512 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (458004 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 61512, Kuvat: 363745, Tyylitiedostot: 32625, Uudelleenohjaukset 122)

  www.tse.fi

  Mobile

  • pisteet: 40/100
  • 15 testiä läpäisty (26:sta)
  • 11 testiä hylätty (26:sta)
  • 14 varoitusta

  Virheet

  • The root html element does not declare its namespace
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Tyylitiedosto ei ole validia CSS:ää.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • Dokumenttiin on sisällytetty yli 20 ulkoista resurssia.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • Dokumentin merkinnän koko (21249 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (217725 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 21249, Kuvat: 86935, Tyylitiedostot: 109083, Uudelleenohjaukset 458)
  • There is no page title
  • Sivulla on pop-up-ikkuna.
  • Dokumentti sisältää yhden seuraavista elementeistä: basefont, bdo, center, del, dir, font, ins, menu, s, strike tai u
  • style-attribuuttia on käytetty
  • Tyylitiedosto sisältää virheellisiä sääntöjä, ominaisuuksia tai arvoja.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

  www.turkuamk.fi

  Mobile

  • pisteet: 55/100
  • 16 testiä läpäisty (26:sta)
  • 10 testiä hylätty (26:sta)
  • 12 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Sivulla on kuv(i)a, jotka ovat muuta muotoa kuin jpeg tai gif.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • Yli kahden pikselin kokoinen läpinäkyvä kuva löydetty
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • Yli 25% sivun merkeistä on epäolennaisia (välilyöntejä tai kommentteja)
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • Dokumentin merkinnän koko (16001 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (73109 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 16001, Kuvat: 56786, Tyylitiedostot: 0, Uudelleenohjaukset 322)
  • Sivulla on pop-up-ikkuna.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

  www.tut.fi

  Mobile

  • pisteet: 44/100
  • 16 testiä läpäisty (26:sta)
  • 10 testiä hylätty (26:sta)
  • 13 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
  • Content-type-otsikossa määritellään jokin muu merkistö kuin UTF-8
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää ei-XML dokumenttityyppiä.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • korkeus tai leveys on määritelty kuvan oikeaa korkeutta tai leveyttä suuremmaksi
  • input-elementti, jonka type-attribuutti on "input" löydetty
  • usemap-ominaisuus havaittu.
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti sisältää vain välilyöntejä
  • Dokumentin merkinnän koko (17921 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (58996 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 17921, Kuvat: 35573, Tyylitiedostot: 5297, Uudelleenohjaukset 205)
  • Taulukon alkio sisältää vain kuvan, jonka mitat ovat 2x2 tai pienempi
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.

  www.ulapland.fi

  Sivua ei pystytty testaamaan.

  www.uta.fi

  Mobile

  • pisteet: 62/100
  • 16 testiä läpäisty (26:sta)
  • 9 testiä hylätty (26:sta)
  • 10 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
  • Content-type-otsikossa määritellään jokin muu merkistö kuin UTF-8
  • Dokumentti ei ole validia UTF-8:a.
  • Merkistökoodaus on määritelty usealla ristiriitaisella tavalla.
  • Resurssi ei määrittele UTF-8:a merkistökoodaukseksi
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Kuva ei ole väitettyä formaattia
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää ei-XML dokumenttityyppiä.
  • Epävalidi HTTP vastaus vastaanotettu.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • alt-attribuutti puuttuu.
  • Sivun koko (37768 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 6048, Kuvat: 25981, Tyylitiedostot: 5739)
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.

  www.utu.fi

  Mobile

  • pisteet: 74/100
  • 20 testiä läpäisty (26:sta)
  • 6 testiä hylätty (26:sta)
  • 11 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentille ei ole määritelty välimuistitallennukseen liittyviä tietoja ("Expires" tai "Cache-Control" http-otsikot)
  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Sivulla on kuv(i)a, jotka ovat muuta muotoa kuin jpeg tai gif.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • Yli kahden pikselin kokoinen läpinäkyvä kuva löydetty
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • Sivun koko (194105 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 9553, Kuvat: 155996, Tyylitiedostot: 28556)

  www.uwasa.fi

  Mobile

  • pisteet: 52/100
  • 16 testiä läpäisty (26:sta)
  • 9 testiä hylätty (26:sta)
  • 14 varoitusta

  Virheet

  • Dokumentti ei ole validia XHTML Basic 1.1 tai MP 1.2.
  • Sivulla on kuv(i)a, jotka ovat muuta muotoa kuin jpeg tai gif.
  • Dokumenttia ei tarjota mediatyypissä "application/xhtml+xml"
  • Dokumentti käyttää XHTML-dokumenttityyppiä, joka ei ole tunnettu mobiiliystävällinen dokumenttityyppi.
  • Epävalidi HTTP vastaus vastaanotettu.
  • HTTP koodi 3xx (Redirection) vastaanotettu ja HTTP Location -otsikko osoittaa suhteelliseen URIin.
  • Korkeus tai leveys ominaisuus puuttuu.
  • length-ominaisuus käyttää absoluuttistä yksikköä.
  • Yli 25% sivun merkeistä on epäolennaisia (välilyöntejä tai kommentteja)
  • Dokumentin merkinnän koko (13068 tavua) ylittää 10 kilotavua
  • Sivun koko (79573 tavua) ylittää 20 kilotavua (Varsinainen dokumentti: 13068, Kuvat: 51592, Tyylitiedostot: 14913)
  • Sivulla on pop-up-ikkuna.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi tr-elementtiä.
  • Taulukossa on vähemmän kuin kaksi td-elementtiä.
  • Sivulla on taulukkoja, joiden sisällä on taulukkoja.