ESOK-hanke 2006-2011

Korkeakoulujen nimien lyhenteet

Korkeakouluista tässä arvioinnissa käytetyt lyhenteet

Ammattikorkeakoulut

 • Arcada, Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
 • Diak, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • EKAMK, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu
 • EVTEK, EVTEK - ammattikorkeakoulu
 • HAAGA-H, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
 • HAAGA-Hsve, HAAGA-HELIA yrkeshögskola
 • ÅLAND, Högskolan på Åland
 • Stadia, Helsingin ammattikorkeakoulu STADIA
 • HUMAK, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • JAMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • KAJAK, Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • TOKEM, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 • KPAMK, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
 • KPAMKsve, Mellersta Österbottens yrkeshögskola
 • KYAMK, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
 • LAMK, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Laurea, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • MAMK, Mikkelin ammattikorkeakoulu
 • OAMK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • PIRAMK, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
 • PKAMK, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
 • PoliisiAmk, Poliisiammattikorkeakoulu
 • Polisyh, Polisyrkeshögskolan
 • RAMK, Rovaniemen ammattikorkeakoulu
 • SAMK, Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • SEAMK, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Sydväst, Yrkeshögskolan Sydväst
 • SYH, Svenska yrkeshögskolan
 • TAMK, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • TURKUAMK, Turun ammattikorkeakoulu
 • VAMK, Vaasan ammattikorkeakoulu
 • VAMKsve, Vasa yrkeshögskola
 • Novia, Yrkeshögskolan Novia

Yliopistot

 • HSE, Helsingin kauppakorkeakoulu
 • HY, Helsingin yliopisto
 • HYsve, Helsingfors universitet
 • JoY, Joensuun yliopisto
 • JY, Jyväskylän yliopisto
 • KY, Kuopion yliopisto
 • KuvA, Kuvataideakatemia
 • KuvAsve, Bildkonstakademin
 • LY, Lapin yliopisto
 • LTY, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • MpKK, Maanpuolustuskorkeakoulu
 • OY, Oulun yliopisto
 • SibA, Sibelius-Akatemia
 • SibAsve, Sibelius-Akademin
 • SHH, Svenska handelshögskolan - HANKEN
 • TaiK, Taideteollinen korkeakoulu
 • TaiKsve, Konstindustriella högskolan
 • TTY, Tampereen teknillinen yliopisto
 • TaY, Tampereen yliopisto
 • TeaK, Teatterikorkeakoulu
 • TeaKsve, Teaterhögskolan
 • TkK, Teknillinen korkeakoulu
 • TkKsve, Tekniska högskolan
 • TuKKK, Turun kauppakorkeakoulu
 • TY, Turun yliopisto
 • VY, Vaasan yliopisto
 • ÅA, Åbo Akademi