ESOK-hanke 2006-2011

Latausnopeuskaaviot 2009

Korkeakoulujen aloitussivujen latautumisajat Web Site Speed -testissä


Ammattikorkeakoulujen aloitussivujen latautumisajat

Osa kuviossa käytetyistä nimilyhenteistä on vakiintumattomia. Lyhenteet ja niitä vastaavat korkeakoulut löytyvät luettelosta Korkeakoulujen nimien lyhenteet.

Ammattikorkeakoulujen aloitussivujen latautumisajat T1 1.44Mbps-yhteydellä

Vuonna 2008 ammattikorkeakoulujen aloitussivuista (N=36) vain 6 latautui T1 yhteydellä 10 sekuntia tai kauemmin. Vuonna 2009 tulos oli hieman huonompi: 9 aloitussivua latautui 10 sekuntia tai kauemmin. Hitaammalla ISDN 128K yhteydellä (ei kuviossa) latautui vuonna 2008  27 sivua 10 sekuntia tai kauemmin. Vuonna 2009 tulos oli tismalleen sama. 

Samat tiedot ovat saatavilla myös taulukkomuodossa: Latautumisajat taulukossa.

Yliopistojen aloitussivujen latautumisajat


Yliopistojen aloitussivujen latautumisajat T1 1.44Mbps -yhteydellä

Vuonna 2008 yliopistojen aloitussivuista (N=28)  latautui T1 yhteydellä 3 aloitussivua 10 sekuntia tai kauemmin. Vuonna 2009 tulos oli sama. ISDN 128K yhteydellä (ei kuviossa) vei 19:ltä sivulta 10 sekuntia tai kauemmin latautua 2008 testissä. Vuonna 2009 tulos oli tismalleen sama. 

Samat tiedot ovat saatavilla myös taulukkomuodossa: Latautumisajat taulukossa.