ESOK-hanke 2006-2011

OPINTOPSYKOLOGIA

Opintopsykologia-posteri tekstimuodossa

Alkuperäiseen pdf-muotoiseen esitykseen

Psykologinen asiantuntijuus

Opintopsykologia

Opiskelutaidot:

 • opiskelustrategiat
 • akateeminen lukutaito
 • akateeminen kirjoitustaito
 • kriittisen ajattelun taito

Metakognitiiviset taidot:

 • oman oppimisen suunnittelu, säätely ja arviointi

Opiskelukunnon ylläpito:

 • jaksaminen
 • rentoutuminen
 • tunteet opiskelussa

Ajanhallinnan taidot:

 • ajankäytön suunnittelu
 • ajankäytön arviointi

Motivaation rakentamisen taidot:

 • kiinnostuksen ylläpito
 • tavoitteiden asettaminen
 • innostuminen
 • onnistuminen

Yhteistyötahot

 • Yliopistopedagogiikka
 • Opetuksen kehittäminen
 • Opintojen ohjaus- ja neuvontapalvelut
 • Mielenterveystyö
 • Terveyspalvelut
 • Neuropsykologia

Lähestymistavat

 • Oppimisympäristöjen kehittäminen ja tutkimus
 • Kasvatuspsykologia
 • Oppimisen tutkimus
 • Ratkaisukeskisyys
 • Voimavarakeskeisyys
 • Modernit motivaatioteoriat

Korkeakoulut

 • Helsingin ammattikorkeakoulu
 • Helsingin kauppakorkeakoulu
 • Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu
 • Helsingin yliopisto
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Lapin yliopisto
 • Rovaniemen ammattikorkeakoulu
 • Svenska handelshögskolan
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Teknillinen korkeakoulu
 • Turun yliopisto

Yhteyshenkilöt

Yhteydenotot: satu.eerola@uta.fi

 • Annamari Heikkilä
 • Satu Eerola
 • Johanna Mikkonen
 • Juha Nieminen
 • Opintopsykologiverkosto