ESOK-hanke 2006-2011

Kulttuuripalvelujen saavutettavuus muutosvoimana

Sari Salovaaran haastattelu

Sari SalovaaraSari Salovaara toimii projektipäällikkönä Valtion taidemuseon Kulttuuria kaikille -palvelussa. Kulttuuria kaikille tarjoaa kulttuurialan työntekijöille tietoa, esimerkkejä ja vinkkejä kulttuurikohteiden saavutettavuuteen. Tämän kevään Sari on tutkimusvapaalla projektipäällikön työstään. Vuosien työjakson jälkeen hän on palannut yliopisto-opintojen pariin ja viimeistelee nyt omaa opinnäytetyötään.
- Tuntuu vaihteeksi hyvältä saada keskittyä yhteen asiaan, kun on pitkään tehnyt eri hankkeisiin monia vaativia asioita lomittain.

Sari on tehnyt työtä kulttuurialan esteettömyyden ja saavutettavuuden hyväksi jo kauan.
- Kun aloitin Valtion taidemuseon saavutettavuusprojektissa vuonna 1999, esteettömyystyö oli yksinäistä puuhaa. Nyt ovat ajat ja ilmapiiri muuttuneet, toteaa Salovaara.

Salovaara kertoo kulttuurialalla olevan tänä vuonna käynnissä useita esteettömyyttä kehittäviä hankkeita. Kuulonhuoltoliiton kanssa yhteistyössä selvitetään teatteritekstitysten tuottamista. Ylen kanssa on käynnissä yhteistyöhanke, joka kartoittaa, miten vammaiset voisivat osallistua tv-työhön.

Meneillään olevassa tutkimuksessaan Salovaara selvittää Opetusministeriön 2001 alkaen museoille myöntämien innovaatiorahoitusten vaikutuksia. Häntä kiinnostaa, toteutuvatko saavutettavuuden, suvaitsevuuden ja monikulttuurisuuden tavoitteet museoalalla käytännössä.
- Summat eivät ole olleet suuria, mutta joissain tapauksissa saavutettavuutta edistävistä käytännöistä on tullut pysyviä, ja museon toiminnasta on kiinnostuttu laajemmin.

Avoimet ovet -dvdSarin viimeisin suuri projektityöhaaste oli Taideteollisen korkeakoulun MediaLabin kanssa yhteistyössä tuotettu DVD-julkaisu Avoimet ovet - miten kulttuurikohteista ja näyttelyistä tehdään saavutettavia. Julkaisu on osa laajempaa kansainvälisen kulttuuriperinnön ACCU-hanketta.
- DVD toimii audiovisuaalisena oppaana museoiden ja muun kulttuuriperintöalan ammattilaisille kohteiden saavutettavuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Sitä on vielä toistaiseksi saatavilla kaikille halukkaille.

Sari Salovaara on kokenut kansainväliset yhteydet antoisiksi kehittämistyössä. Monikulttuurisuus ja sen käynnistämät keskustelut ovat useissa Euroopan maissa edenneet vilkkaammin kuin meillä.
- Esimerkiksi Iso-Britannian tiukka lainsäädäntö näyttää edistäneen yhdenvertaisuuden huomioon ottamista yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Käytännössä kehitys voi näkyä myös museon roolin muuttumisena. Salovaara kertoo esimerkin skotlantilaisesta museosta, joka esittelee tasapuolisesti eri uskontoja.
- Uskontojen museo on saanut aikaan voimakkaitakin mielenilmaisuja. Museo ei olekaan enää vain totutulla tavalla säilyttävää vaan entistä selvemmin myös uudistavaa toimintaa.

Sari Salovaaran linkkivihjeet