ESOK-hanke 2006-2011

Opiskelijat ottavat ohjat käsiinsä

Turun yliopistossa toimiva esteettömyystyöryhmä tuo opiskelijanäkökulman oppilaitoksen esteettömyysasioihin.
Johanna Mäkinen ja Marika Kangas

TYY eli Turun yliopiston ylioppilaskunta muodosti toisena vuotena peräkkäin opiskelijoista kootun kuusihenkisen esteettömyystyöryhmän. Kyseessä on TYYn ainoa työryhmä, joka toimii poikkeuksellisesti erityisluvalla, mutta sen toiminta tullaan vakiinnuttamaan. Ryhmässä on myös pioneerihenkeä, sillä TYY oli ensimmäinen ylioppilaskunta, joka on perustanut esteettömyystyöryhmän.

Lisäksi Turun yliopistoon on palkattu jo vuonna 2005 korkeakoulukentällä Suomen ensimmäinen vammaisasiamies, Paula Pietilä. Onko Turun yliopistossa tarvetta esteettömyystyöryhmälle?

- Meidän työmme tukee Paulan työtä. Vastavuoroisesti Paula käy meidän kokouksissa ja hänen asiantuntijuutensa on suureksi avuksi. On hyvä, että on isompi joukko pohtimassa asioita, esteettömyystyöryhmän puheenjohtaja Marika Kangas vastaa.

- Opiskelijanäkökulma on tärkeää ottaa huomioon, kun puhutaan korkeakoulujen esteettömyydestä. Esteettömyystyöryhmän työ on juuri opiskelijavaikuttamista, työryhmän tiedottaja Johanna Mäkinen kommentoi.

- Esteettömyys vaikuttaa jokaiseen ja jokainen vaikuttaa esteettömyyteen, Kangas lisää.

- Tarkoituksena on myös vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin, Mäkinen tarkentaa vielä kertaalleen.

Hyötyä opintoihin

Esteettömyystyöryhmän jäsenistä enemmistö on erityispedagogiikan opiskelijoita, mutta mukana on myös humanisti ja markkinoinnin opiskelija kauppakorkeakoulun tiedekunnasta. Oppiainetaustalla on selkeästi vaikutusta halukkuuteen osallistua työryhmään.

- Kandityössä tein haastatteluja erityisjärjestelyjen toimivuudesta Turun yliopistossa, joten tämä tuntuu omalta alueelta. Lisäksi tämä syventää ja tukee erikoispedagogiikan opintoja. On mukavaa päästä vaikuttamaan, Kangas vastaa.

- Marikan painostuksesta tässä ollaan, Mäkinen vitsailee.

- Ei vaan, jo oppiaineeni takia olen kiinnostunut esteettömyysasioista. Olen ollut mukana Kynnys ry:n toiminnassa ja nyt on mielenkiinnosta nähdä, miten asioihin saadaan vaikutettua työryhmätoiminnalla, myös erityispedagogiikkaa opiskeleva Mäkinen lisää.

Mäkisen vitsailussa piilee kuitenkin pieni totuuden siemen. Työryhmän kasaaminen ei ollut ongelmatonta, sillä nyt keväällä muodostetun ryhmän piti olla valmiina jo loppuvuodesta.

- Ihmisiä ei yksinkertaisesti vain hakenut tarpeeksi. Kysymys herää, että tiedetäänkö tästä ryhmästä, Kangas kertoo.

- Muistan jo syksyltä sen ilmoituksen, mutta se vain ei aluksi houkuttanut hakemaan, Mäkinen paljastaa.

- Jos ei tunne muita halukkaita, niin voi olla vaikea lähteä mukaan. Kun tuntee ja tietää keitä ihmisiä on mukana, on helpompi itsekin hakea, Kangas sanoo.

Esteettömyystyöryhmä tarjoaa mahdollisuuden päästä vaikuttamaan yliopiston ja opiskelijoiden asioihin ja asenteisiin, sekä ryhmässä mukanaolo saattaa tukea opintoja. On olemassa vielä ainakin yksi asia, joka rohkaisee tulemaan mukaan.

- Mikäli työelämässä suuntautuu esteettömyysasioihin, niin kyllä tämä antaa hyvän merkinnän CV:eeseen, Mäkinen sanoo.

- Erityispedagogiikassa ei tule opintojen kautta samalla tavalla käytännön kokemusta esteettömyystyöstä. Tästä saa myös kokemusta ryhmätoiminnasta ja projektista yleensä. Haluaisin olla esteettömyyden kanssa tekemisissä tulevaisuudessakin, Kangas lisää.

Tempauksia ja debatteja

Koska ryhmän kasaamisessa kesti odotettua kauemmin, tämän vuoden toimintasuunnitelma on vasta rakenteilla.

Vuonna 2010 yksi esteettömyystyöryhmän toimista liittyi opetuksen esteettömyyteen ja kalvojen jakamiseen opiskelijoille. (Lue artikkeli "Esteettömyys ajaa lintsaamaan?")

Mitä niin sanotulle kalvodebatille kuuluu?

- Joo, se kirje. Tarkoituksena on kutsua erikoistutkijat, jotka vastustivat osittain kirjeemme sisältöä, keskustelemaan esteettömyystyöryhmän kokoukseen. Katsotaan heidän kanssa asiaa uudestaan ja mietitään, miten kirjeen viesti voisi mennä paremmin perille, Kangas sanoo.

Sen sijaan vuodelle 2011 on luvassa ainakin valokuvanäyttely pedagogisille messuille, nettisivujen tekoa ja tuutoroinnin ja esteettömän viestinnän koulutuksen järjestämistä opiskelijoille.

Yksi suunnitelma nousee kiinnostavuudessaan ylitse muiden: Päivä pyörätuolissa.

- Päivä pyörätuolissa on Kynnyksen hanke. Tarkoituksena on, että työntekijä tekee koko työpäivänsä pyörätuolissa istuen. Haastoimme ensiksi vararehtori Tapio Reposen, mutta hän heitti pallon opintohallinnon johtaja Petri Sjöblomille, joka otti haasteen vastaan, Kangas kertoo.

Myöhemmin päivällä tavoitan Sjöblomin kommentoimaan lupaustaan.

- Olen ollut yliopiston esteettömyystyössä pitkään mukana. Lähden hyvällä mielellä istumaan pyörätuolissa, se on hyvä tempaus, Sjöblom kertoo.

Lupauksia ja kannanottoja

Esteettömyystyöryhmän kevät on alkuvaikeuksien jälkeen lähtenyt hyvin käyntiin. Ensimmäinen kokous on jo pidetty ja seuraavallekin on lyöty päivämäärä lukkoon.

Tähän väliin sopisi vähän politiikkaa ja lupauksia. Mitä yliopistossa on pielessä?

- Viestinnän esteettömyys vaatii parannusta. Lisäksi pitää kiinnittää huomiota opetuksen ja oppimateriaalin esteettömyyteen. Kolmas asia on yhteisöllisyyden ja osallisuuden voimistaminen ja esimerkiksi korkeakoulukiusaamisen kitkeminen, Kangas luettelee.

- Odotan innolla, mitä päästään tekemään. Meillä on rento ilmapiiri. Välitön ja vapaa, saa tulla mukaan, Mäkinen sanoo.

Onko esteettömyystyöryhmällä vaikutusvaltaa?

- Kyllä, Kangas toteaa hetkeäkään empimättä.

- Uskon, että tänä vuonna meillä on enemmän kokemusta ja välineitä vaikuttaa, Mäkinen jatkaa.

Esteettömyystyöryhmälle valmistuu nettisivut kevään aikana. Lisäksi työryhmään voi ottaa yhtettä sähköpostitse tyy-esteettomyys@lists.utu.fi.


Esteettömämmän opiskelun puolesta (Turun ylioppilaslehden artikkeli esteettömyystyöryhmästä vuodelta 2010)

TYY - Turun yliopiston ylioppilaskunta


Otto Myöhänen
HuK, korkeakouluharjoittelija
ESOK-hanke

(Kuka on Otto Myöhänen?)