ESOK-hanke 2006-2011

Soihdunkantaja

ESOK-portaalin päivittäminen saa jatkoa, kun Tampereen ammattikorkeakoulu ilmoittautui kantamaan vastuuta verkkoviestinnästä.

ESOK elää tällä hetkellä jälleen pienessä murroksessa. Hanke päättyy, mutta sitä tullaan jatkamaan ainakin aluksi talkoovoimin.

Kysymys on, että mitkä korkeakoulut ottavat vastuuta ESOKin jatkamisen suhteen. Kuten palautekyselyistä (osa 1 ja osa 2) on selvinnyt, ESOK koetaan tarpeelliseksi ja sen jatkaminen korkeakoulukentän esteettömyysverkoston lippulaivana on monelle mukana olevalle erittäin tärkeää, mutta vetovastuun ottajia ei ole ollut jonoksi asti.

Tulevaisuus kirkastui huomattavan paljon, kun Tampereen ammattikorkeakoululta otettiin yhteyttä. TAMK tulee olemaan kesän jälkeen yksi ESOK-portaalin ylläpitäjistä, joka vastaa etenkin portaalin päivittämisestä sekä sosiaalisen median aktiivisena pitämisestä.

Ookko nää Tampereelta

Ennen kuin tiedustellaan motiiveja mukaantuloon, otetaan selvää miten esteettömyysasiat hoituvat TAMK:ssa.

- TAMK:ssa on tehty esteettömyyssuunnitelma, jossa esimerkiksi määritellään esteetöntä opiskelua koskevat periaatteet. Esteettömyyden toteutumista arvioidaan ja kehitetään "Opiskelijan hyvinvointiryhmässä", jossa on edustettuna eri asiantuntijatahoja, kuten erityisopetus, opinto-ohjaus, opiskelijaterveydenhuolto ja oppilaitospastori. Mukana on myös opiskelijajärjestö ja tarvittaessa muita opiskelijoiden kanssa työskenteleviä, kertoo Hanna Ilola, TAMK:in lehtori ja projektipäällikkö.

Oppilaitoksessa on käytössä myös konkreettisia erityisjärjestelyjä.

- Osana esteetöntä opiskelua TAMK:ssa on käytössä niin sanottu tukiseteli-malli, jonka avulla opiskelija voi saada erityistä tukea opintoihinsa, Ilola jatkaa.

Kuten monessa yhteydessä on aiemmin tullut esille, opiskelijat ovat oman alansa asiantuntijoita.

- Opiskelijat ottavat yhteyttä hyvin konkreettisissa asioissa, jotka vaikeuttavat heidän opiskeluaan. Nämä tilanteet ovat aina yksilöllisiä ja onkin tärkeää, että organisaatiossa nimetty taho, johon opiskelijat osaavat ottaa yhteyttä.

- Myös yhteistyö opiskelijajärjestön kanssa on tässä kohdin tärkeää. Ammattikorkeakoulun palautekäytäntöihin olisi hyvä myös saada osioita, joissa arvioidaan esteettömyyden toteutumista.

Käytännössä myös TAMK:ssa eletään jatkuvassa kehityksessä ja pyritään entistä parempiin käytäntöihin.

- Esteettömyys on asia, jossa on aina kehittämistä. Esteettömyys edellyttää, että kaikki organisaation prosessit ja toiminnat toteutuvat mahdollisimman esteettöminä. Näin kehittyvä ja dynaaminen ammattikorkeakoulu joutuu jatkuvasti arvioimaan omia esteettömyyskäytäntöjään ja kehittämään niitä.

- Opiskelijavalinnat vaativat edelleen kehittämistä, samoin opiskelun ja työllistymisen tuki ja vapaa-ajan palvelut. Uutena asiana on esille noussut myös kansainvälistymisen tuomat haasteet esteettömyydelle.

Hurraa, hurraa, hurraa!

Esteettömyysajattelu ja esteettömyyden toteutus on Tampereen ammattikorkeakoulussa hyvällä malilla. Sen sijaan ESOKin tulevaisuuteen liittyviin kysymyksiin Hanna Ilolan on vaikeampi vastata, sillä päätös mukaan tulemisesta on vielä tuore.

ESOK-hanke käynnistyi syksyllä 2005. Milloin kuulit ensimmäistä kertaa ESOKista?

- Aivan hankkeen alussa, taisinpa kuulla jo suunnitteluvaiheessa.

Mistä kiinnostus osallistua ESOKin toimintaan?

- TAMK haluaa kantaa vastuunsa tässä tärkeässä kysymyksessä ja osallistuminen toimintaan ryhdittää ja antaa tavoitteita myös ammattikorkeakoulun omalle toiminnalle. TAMK on suuri organisaatio ja se tuo esteettömyydelle omat haasteensa.

- Olen ollut opettajana ja erityisopettajana tekemisissä esteettömyyteen liittyvien asioiden kanssa yli kaksikymmentä vuotta, joten osallistuminen ESOKin toimintaan on luonnollista. Näen myös henkilökohtaisena missionani korkeakoulujen moninaisuutta tukevien elementtien ja toimintamallien kehittämisen.

Kuvaile ESOK-portaalia.

- ESOK-portaalissa on koottuna kattavasti kansallinen ja kansainvälinen esteettömyyteen liittyvä ajankohtainen tieto. Informatiivisuus-aste on siis hyvä. Portaali toimii myös kollektiivisena dokumenttivarastona, josta löytää tarvitsemaansa materiaalia. Portaali soveltuu erityisesti organisaatioiden esteettömyyskäytäntöjen kehittäjille.

- Haaste onkin se, miten portaali saadaan mahdollisimman monien tahojen aktiivisesti käyttämäksi ja miten siitä tehdään vuorovaikutteisempi. Tosin Facebook tai Twitter tarjoavat mahdollisuuden autenttiseen vuorovaikutukseen. Toinen haaste on se, miten portaalissa saadaan esille mahdollisimman monenlaisia näkemyksiä, ei ainoastaan hallinnollista näkökulmaa.

Pyydän Ilolaa antamaan jotain suuntaviivoja, miten portaalin toiminta tulee muuttumaan tai jatkamaan eloaan.

- TAMK pyrkii jatkamaan sillä tiellä, jonka ESOK-hanke on ansiokkaasti aloittanut. Hyvin tehtyä työtä on helppo jatkaa ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittää asiaa eteenpäin.

Nyt voidaan varmuudella sanoa, että ESOK tulee jatkamaan hyvää tietään korkeakoulujen esteettömyysverkostona. Kiitos Hanna Ilola, kiitos Tampereen ammattikorkeakoulu!


TAMK - Tampereen ammattikorkeakoulu


Otto Myöhänen
HuK, korkeakouluharjoittelija
ESOK-hanke

(Kuka on Otto Myöhänen?)

Artikkelissa käytetty kuva on luvallisesti hankittu osoitteesta http://www.freedigitalphotos.net