ESOK-hanke 2006-2011

Näkövammaisten keskusliitto myös korkeakoulujen tukena

Eeva-Liisa Koskinen Näkövammaisten keskusliitosta kertoo näkövammaisen opiskelijan huomioimisesta opetuksessa sekä järjestön palveluista korkeakouluille.

Näkövammaisten Keskusliitto (NKL) on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii näkemisen asiantuntijana Suomessa. NKL on yhteistyössä myös ESOK-hankkeen kanssa. Eeva-Liisa Koskinen toimii liitossa koulutussuunnittelijana ja vastaa työkseen opiskelun esteettömyyttä koskeviin kysymyksiin.

Näkövammainen opiskelijana

Yleisimmät opiskelun esteettömyyteen liittyvät ongelmat, joihin näkövammainen opiskelija usein törmää, koskevat oppimateriaaleja. Esimerkiksi mustavalkoisen, tavanomaisen paperimateriaalin käyttö voi olla mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa. Tällöin mietitään opiskelijan kanssa yhdessä vaihtoehtoisia tiedonhallinnan mahdollisuuksia kuten äänikirjojen tai pistekirjoituksen käyttöä, Koskinen toteaa.

Erityisen tärkeää näkövammaisen opiskelijan kannalta on sähköisen materiaalin käytettävyys apuvälineillä kuten ruudunlukuohjelmalla. Kaikki oleellinen tieto tulee olla saatavissa tietokoneen avulla tekstimuodossa tai tai selaimella html-muodossa ilman, että käyttäjä tarvitsee hiirtä, kuvia, grafiikkaa tai lisäohjelmaa sisällön lukemiseen ja valintojen tekemiseen. Esteettömyys on syytä huomioida jo oppimateriaalien suunnittelussa.

Eeva-Liisa antaa myös vinkkejä opetustilanteisiin sekä opiskelijalle että opettajalle.
- Tarkoitus on auttaa tekemään opiskelusta ja luentotilanteista niin sujuvia ja saavutettavia kuin suinkin on mahdollista, hän toteaa.

Opetustilanteissa on tärkeää, että opettaja puhuu kaikki olennaiset seikat, jotka ovat nähtävillä esim. PowerPoint -esityksessä. Tällöin näkövammaisen on mahdollista seurata opetusta ja tehdä omat muistiinpanonsa, kun tietää mistä kulloinkin puhutaan. Esitysdiat ja luentomonisteet tulisi saada etukäteen skannaamista ja tutustumista varten mieluiten tiedostomuodossa.

Eeva-Liisa Koskinen on ollut mukana toteuttamassa ESOK-hankkeen tuottamia Open oppaita, joissa on käytännön neuvoja erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden huomioimiseen opetuksessa. Oppaat on tarkoitus julkaista syksyn 2008 aikana.

NKL:n palvelut korkeakouluille

Korkeakoulut voivat kääntyä Näkövammaisten keskusliiton puoleen kaikissa näkövammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. NKL palvelee sekä opiskelijoita että opettajia tarjoamalla tietoa, neuvoja ja tukea näkövammaisena opiskelemiseen liittyvissä asioissa aina oppimateriaaleista apuvälineisiin. Lisäksi järjestö tarjoaa kuntoutus ja apuvälinepalveluita.

Opiskelun esteettömyyttä koskeviin kysymyksiin vastaavat ensi sijassa koulutussuunnittelija Eeva-Liisa Koskinen el.koskinen@nkl.fi ja koulutussihteeri Sari Kokko sari.kokko@nkl.fi.

Rakennetun ympäristön esteettömyyskysymykset – kuten tiloihin tai valaistuksiin liittyvät – voi kohdistaa esteettömyysasiamies Hanna-Leena Rissaselle (syksyyn 2009 asti sijaisena toimii esteettömyysneuvoja Juha Seppälä juha.seppala@nkl.fi)

Lähteet ja lisätietoja

Näkövammaisten keskusliitto

Kun kohtaat näkövammaisen - Näkövammaisten keskusliitto

Tiedonsaannin esteettömyys – Näkövammaisten keskusliitto