ESOK-hanke 2006-2011

Esteetön korkeakoulu

Ottaa toiminnassaan ja oppimisympäristöissään suunnitelmallisesti huomioon opiskelijoiden monenlaisuuden

<h3>Fyysinen ympäristö</h3>
<p>Rakennuksissa,
oppimateriaaleissa,
opetusmenetelmissä
ja -välineissä
huomioidaan kaikkien
opiskelijoiden
tarpeet
</p>

<h3>Sosiaalinen ympäristö</h3>
<p>Yhteisön jäsenten
tiedot, taidot ja
asenteet edistävät
jokaisen opiskelua
ja osallistumista
</p>

<h3>Psyykkinen ympäristö</h3>
<p>Korkeakoulu-
yhteistyössä
arvostetaan
monenlaisuutta
voimavarana </p>

<a href="http://esok.jyu.fi/esittely/">Takaisin</a>