ESOK-hanke 2006-2011

Yhdenvertaisuus puntarissa – opiskelijan puheenvuoro

Jouni Vornanen

Norjan tasa-arvoministerin Karita Bekkemellemin mielestä yhdenvertaisuus on pohjoismaisen mallin keskeinen arvo. Mikä on yhdenvertaisuuden tila Kuopion yliopistossa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa?

Yhdenvertaisuutta korkeakouluissa ei ole aikaisemmin tutkittu kovinkaan kattavasti, joten tradenomi  Kati Tuovinen päätti tarttua härkää sarvista. Onhan Suomikin sitoutunut moniin yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Tuovisen toimesta syntyi selvitys, jossa tarkastelun kohteena olivat muun muassa opetustilanteet, opiskelija-arviointi, opiskelijan ohjaus, oppimisympäristöt ja tukipalvelut.

Selvityksen taustalla oli painavat perusteet: vuonna 2004 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain uudistus vuonna 2005.
 
- Opiskelijat ovat keskeisiä Savonian työyhteisössä. Halusimme saada opiskelijoiden näkemykset, kun asetimme tavoitteita uuteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme, onhan yhteisöllisyys yksi korkeakoulumme arvoista,  kiteyttää Savonia-ammattikorkeakoulun  tulosaluejohtaja Kaija Sääski selvityksen taustaa. 

Kyseessä oli melko mittava kartoitus. Perusjoukossa oli yli 10 000 opiskelijaa. Ideana oli, että selvityksen tuloksia voidaan myöhemmin hyödyntää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävän toiminnan suunnittelussa.

Syrjintäkokemukset

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat laajasti tunnustettuja käsitteitä. YK:n ihmisoikeuksien julistus kiteyttää nämä arvot hienosti: kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.

Selvityksenkin mukaan valtaosa vastaajista koki oman korkeakoulutoiminnan yleisellä tasolla yhdenvertaiseksi. Tarkempi tulosten tarkastelu osoitti, että vastaajien kokemukset syrjinnästä olivat vähäisiä sellaisten esteiden kuin etnisen alkuperän, kielen tai vammaisuuden perusteella.

Vastaajien syrjintäkokemukset perustuivat enemmän mielipiteeseen, sukupuoleen tai elämäntilanteeseen. Epätietoisuutta oli myös siinä, kehen ottaa yhteyttä syrjintä- tai häirintätapauksissa.

- Jotta voimme oikealla tavalla lähetä viemään asioita eteenpäin, on välttämätöntä tietää missä tilassa ja tilanteessa olemme nyt. Tämä kysely tukee käsitystämme siitä, että mitään suoranaisia suuria ongelmia näissä asioissa ei näytä olevan, mutta monenlaisiin asioihin on edelleen syytä kiinnittää huomiota, vahvistaa Kuopion yliopiston vararehtori Sirpa Suntioinen.

Selvityksen yksi tarkoitus oli herättää keskustelua yhdenvertaisuudesta opiskelijoiden kokemana. Selvityksessä nostetut kysymykset auttavat opiskelijoita tunnistamaan ja ehkäisemään näihin liittyviä ongelmia korkeakouluissa.

 

Savonia-amk:n tulosaluejohtaja Kaija Sääski (vas.) ja Kuopion yliopiston vararehtori Sirpa Suntioinen näkivät tarpeellisena selvittää yhdenvertaisuutta alueen korkeakouluissa.

Kuva: Juha Asikainen

 


 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,